Consell de cooperació i solidaritat del Vallès Oriental

 938600708

 sp@vallesoriental.cat

Conseller de l’Àrea: José Antonio Montero Domínguez

Objecte:

Un dels objectius generals del Consell Comarcal, que estableix el Pla d’Actuació Comarcal, és el foment de l’activitat econòmica, la millora de les condicions i la qualitat de vida, la protecció del medi ambient i la col·laboració amb altres administracions i entitats públiques. n aquest sentit, ha fet un esforç per oferir un bon servei amb el màxim d’eficiència i eficàcia possible municipis i ens locals en l’àmbit de la cooperació.

Funcions:

  • Donar suport a accions de cooperació, desenvolupament i autosuficiència amb països o territoris empobrits econòmicament en què intervinguin o estiguin implicats un nombre important d’ajuntaments de la comarca.
  • Anàlisi, valoració i seguiment dels projectes de cooperació i solidaritat internacional, campanyes d’emergència i altres activitats relacionades amb el tema.
  • Efectuar propostes i suggeriments sobre la distribució de la partida pressupostària del Consell Comarcal destinada a la cooperació amb els països o territoris empobrits.
  • Intercanviar informació sobre les diverses activitats de les entitats membres, per tal de poder coordinar propostes i activitats, si s’escau.
  • Informar les entitats membres del Consell de Cooperació i Solidaritat del Vallès Oriental, de les actuacions conjuntes que porten a terme municipis de la comarca, i també dels projectes que desenvolupen entitats del Vallès Oriental.

Usuaris/àries:

  • Entitats dedicades a la solidaritat i la cooperació internacional, els ajuntaments de la comarca i el mateix Consell Comarcal en aquells projectes que gestiona directament.

 

 

Darrera actualització: 22.02.2022 | 14:05