Servei de certificació digital

 938600703

 scd@vallesoriental.cat

Conseller de l’Àrea: Emilio Cordero Soria

Persona de contacte: Lluís Canas i Ferreras

Objecte:

Prestació de serveis de certificació digital a les administracions públiques catalanes i als ciutadans mitjançant idCAT, com a ens que col·labora amb el Consorci Administració Oberta de Catalunya.

Funcions:

Emetre, verificar, distribuir, habilitar, renovar i revocar els certificats següents:

Administracions públiques:

Certificats personals

  • T-CAT (CPISR-1 + CPX-1)
  • T-CAT amb càrrec (CIPSRC-1 + CPX-1)
  • T-CAT P (CPIXSAC-1)

Certificats de dispositiu

  • Certificat de dispositiu d'aplicació assegurada (CDA-1)
  • Certificat de Segell electrònic (CDA-1 SENM)

Ciutadania:

Certificats personals

  • idCAT (CPIXSA de classe 2), identificador digital que garanteix la identitat de les persones a internet.
  • idCAT-Mòbil: d’autenticació d’usuaris i signatura electrònica, orientat al ciutadà i basat en l’enviament de paraules de pas d’un sol us al seu telèfon mòbil.

Usuaris/àries:

  • Els ens locals de la comarca i els ciutadans; en el cas dels certificats de personal serà tot el personal dels ens locals.
Darrera actualització: 22.02.2022 | 14:14