Servei d’Informació i Atenció a la Dona (SIAD)

Objecte:

  • Oferir una primera atenció, informació i orientació a les dones sobre temes que puguin ser del seu interès, tot posant al seu abast, si escau, assessorament psicològic i jurídic especialitzat.

Funcions:

  • Oferir un servei d’informació, assessorament, primera atenció i acompanyament, si s’escau, en relació amb l’exercici dels drets de les dones en tots els àmbits: laboral, social, personal, familiar i d’altres.
  • Desenvolupar estratègies comunitàries de sensibilització i prevenció i promoure accions que visualitzin les dones, com a subjectes, no objectes, d’actuacions que afermin el seu apoderament i millorin les seves capacitats per incidir públicament.
  • Establir mecanismes de coordinació pel que fa a l’abordatge de la violència masclista.
  • Proporcionar atenció i assessorament jurídic i psicològic gratuït, especialitzat i amb perspectiva de gènere a les dones.

 

Usuaris:

  • Dones que viuen en algun dels municipis de l’Àrea Bàsica de Serveis Socials resta Vallès Oriental, especialment les que pateixen situacions de violència masclista.
  • Tècnics i tècniques de serveis bàsics d’atenció social i d’igualtat dels municipis de l’Àrea Bàsica de Serveis Socials resta Vallès Oriental.

Contacte:

Serveis a les persones

93 860 07 06

psi@vallesoriental.cat

Consellera de l’Àrea:

Roser Colomé i Soler

 

Cap de l’Àrea:

Silvia Pérez Corts

 

Persones de contacte:

Anna Granados i Playà

 

 

Darrera actualització: 08.04.2021 | 11:21