Servei d’assessorament Jurídic d’Estrangeria (SAJE)

 

 938600706

 psi@vallesoriental.cat

Consellera de l’Àrea: Roser Colomé i Soler

Cap de l’Àrea: Silvia Pérez Corts

Persona de contacte: Marta Ibañez Vigas

Objecte:

Oferir assessorament jurídic i suport especialitzat en matèria d’estrangeria a consultes realitzades per part de personal tècnic dels serveis bàsics d’atenció social, serveis de primera acollida i de serveis de polítiques migratòries de la comarca del Vallès Oriental, que per la seva complexitat i risc social cal valorar-les des d’una perspectiva jurídica especialitzada i que no han pogut ser resoltes per altres recursos i serveis d’informació i orientació en matèria d’estrangeria. 

Funcions:

  • Detecció i orientació sobre la resolució de possibles errades/incidències en l’expedient.
  • Assessorament i suport als professionals, en relació a la gestió i tramitació de l’expedient administratiu d’estrangeria, en situacions socials extraordinàries vinculades amb l’estrangeria (salut, familiar, risc d’exclusió social, menors..) que requereixin d’un tractament especialitzat.
  • Establiment de canals de coordinació i comunicació entre altres serveis especialitzats, administracions i entitats.
  • Formació, capacitació i informació a professionals i a la ciutadania sobre qüestions legislatives específiques.

Persones usuàries:

Personal tècnic de l’Àrea bàsica de serveis socials resta de municipis del Vallès Oriental, de l’Àrea bàsica de serveis socials de Granollers, de l’Àrea bàsica de serveis socials de Les Franqueses del Vallès, i del personal tècnic d’acollida i de polítiques migratòries dels municipis que formen part de les mateixes ABSS.

 

Darrera actualització: 08.02.2023 | 17:56