Publicacions

Pàgina 14 de 16
 • Informe construcció Vallès Oriental 1r trimestre 2011 27 d'agost de 2014 Actualització dels principals Indicadors del sector de la Construcció. 1r Trimestre 2011

  Informe amb les actualitzacions dels principals indicadors del sector constructor a la comarca del Vallès Oriental.

 • Informe Construcció Vallès Oriental 4t trimestre 2010 27 d'agost de 2014 Actualització dels principals Indicadors del sector de la Construcció. 4t Trimestre 2010

  Informe amb les actualitzacions dels principals indicadors del sector constructor a la comarca del Vallès Oriental.

 • Informe anual contractació 2011 Vallès Oriental 27 d'agost de 2014 Informe Anual de Contractació Registrada 2011

  Dades de contractació registrada al Vallès Oriental durant l'any 2012.

 • Informe atur Vallès Oriental 2011 27 d'agost de 2014 Informe anual d'Atur Registrat 2011

  Dades d'atur registrat durant l'any 2011 i comparativa amb l'any 2010.

 • Anàlisi econòmica dels municipis de l'àmbit de la B-30 27 d'agost de 2012 Anàlisi econòmica dels municipis de l'àmbit de la B-30

  L'objectiu d'aquest estudi és quantificar les principals magnituds econòmiques del territori que envolta l'autopista B-30. A més d'abordar les principals característiques del territori i/o les macromagnituds corresponents, l'estudi es proposa aprofundir en el coneixement del comportament dels agents sobre el territori, amb especial atenció a les variables de coneixement i innovació, ja que són la font de la competitivitat en les economies obertes i avançades.

 • Informe atur registrat 2010 vallès Oriental 27 d'agost de 2014 Informe anual d'Atur Registrat 2010

  Dades d'atur registrat durant l'any 2010 i comparativa amb l'any 2009.

 • El Perfil de la Ciutat 2011 27 d'agost de 2012 El Perfil de la Ciutat 2011

  La Xarxa El Perfil de la Ciutat publica, per segon any consecutiu, un informe amb indicadors locals per tal de conèixer la realitat que viuen les diferents ciutats que composen aquesta xarxa de treball conjunt (Terrassa, Sabadell, Mataró, Santa Coloma de Gramenet, Manresa, Rubí, Vilanova i la Geltrú, Granollers, Vic i Barberà del Vallès).

 • Informe atur registrat vallès Oriental 2009 27 d'agost de 2014 Informe anual d'Atur Registrat 2009

  Dades d'atur registrat durant l'any 2009 i comparativa amb l'any 2008.

 • DIAGNOSI PER A L'ESTRATÈGIA CATALANA PER A L'OCUPACIÓ 2012-2020 27 d'agost de 2014 Diagnosi del mercat de treball a Catalunya

  Diagnosi del mercat de treball de les comarques catalanes, que incorpora una anàlisi de l'adequació de les polítiques actives d'ocupació a Catalunya i la definició dels eixos de l'Estratègia Catalana d'Ocupació 2012-2020, que es vol presentar a partir del mes de setembre. En la definició d'aquests eixos de futur es vol comptar amb la participació dels agents econòmics i socials així com les entitats municipals.

 • Informe anual atur Vallès Oriental 2008 27 d'agost de 2014 Informe anual d'Atur Registrat 2008

  Dades d'atur registrat durant l'any 2008 i comparativa amb l'any 2007.

 • Informe territorial de la Província de Barcelona 2011 27 d'agost de 2014 Informe territorial de la Província de Barcelona 2011

  Aquesta novena edició de l'Informe Territorial de la Província de Barcelona ha estat elaborada conjuntament entre l'equip tècnic de l'OTEDE de l'Àrea de Desenvolupament Econòmic i el Gabinet d'Estudis Econòmics de la Cambra de Comerç de Barcelona.

 • Informe anual atur Vallès Oriental 2007 27 d'agost de 2014 Informe anual d'Atur Registrat 2007

  Dades d'atur registrat durant l'any 2007 i comparativa amb l'any 2006.

 • Grau de compliment de la LISMI per part de les administracions públiques del Vallès Oriental 27 d'agost de 2011 Grau de compliment de la LISMI per part de les administracions públiques del Vallès Oriental

  A l’estudi “Grau de compliment de la LISMI per part de les administracions públiques del Vallès Oriental” han participat 31 dels 42 ajuntaments de la comarca i el Consell Comarcal del Vallès Oriental, i el seu objectiu principal és detectar el grau de compliment d'aquesta llei per part dels ajuntaments i les dificultats que troben per implementar-la.

 • Revista 12 de l'Observatori: Dones i homes al mercat de treball del Vallès Oriental 6 d'agost de 2014 Revista 12 de l'Observatori: Dones i homes al mercat de treball del Vallès Oriental

  Es descriu la situació de la dona al mercat de treball de la comarca destacant tots aquells elements que suposin una desigualtat respecte als homes. L’existència de desigualtats entre homes i dones al món del treball és un fet inqüestionable: les dones no entren a participar al mercat de treball amb els mateixos recursos, condicions i mobilitat que els homes, ja que les responsabilitats familiars no es reparteixen de manera equitativa. Al mateix temps, però, les darreres dècades hem assistit a un increment espectacular de la participació laboral femenina.

 • Revista 11 de l'Observatori: La inserció laboral de les persones amb reconeixement legal de disminució 6 d'agost de 2014 Revista 11 de l'Observatori: La inserció laboral de les persones amb reconeixement legal de disminució

  S’analitza la integració laboral de les persones amb disminució, emmarcant la situació al conjunt català i, especialment, a l’àmbit comarcal, partint de les directrius plantejades en la Llei 13/82, que exigeix a les empreses públiques i privades que ocupin 50 o més treballadors que un 2% com a mínim siguin treballadors/es minusvàlids/des. Les dades indiquen que a la comarca, un 2,7% de la població està reconeguda legalment com a minusvàlida la qual cosa suposa que uns 550 llocs de treball haurien de ser ocupats per aquestes persones.

 • Informe anual atur Vallès Oriental 2006 27 d'agost de 2014 Informe anual d'Atur Registrat 2006

  Dades d'atur registrat durant l'any 2006

 • Projecte RurUrbAl 27 d'agost de 2011 La cadena alimentària al Vallès Oriental. Projecte RurUrbAl

  El projecte Rururbal presenta la diagnosi de La cadena agroalimentària al Vallès Oriental, un estudi qualitatiu i participatiu del sector agroalimentari a la comarca. L’estudi forma part de la metodologia del projecte europeu “Rururbal: Carta europea de governança territorial, mitjançant la cadena alimentaria periurbana per a un desenvolupament local sostenible”, finançat pel programa MED UE 2007-2013, i portat a terme a Espanya pel Consell Comarcal del Vallès Oriental, l’Àrea d’Espais Naturals de la Diputació de Barcelona i el Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural de la Generalitat de Catalunya.

 • Informe anual contractació Vallès Oriental 2010 27 d'agost de 2014 Informe Anual de Contractació Registrada 2010

  Dades de contractació registrada al Vallès Oriental durant l'any 2010.

 • Immigració i mercat de treball 27 de setembre de 2010 Immigració i mercat de treball. Informe 2010

  S’ha presentat el darrer estudi de "Inmigración i mercado de trabajo. Informe 2010" , realitzat per l’Observatori Permanent d’Immigració. És el quart any que es realitza aquest informe anual i, igual que el d’anys anteriors, tracta sobre la situació dels principals col•lectius d’immigrants en el mercat de treball a l’estat espanyol durant l’any 2009, any marcat significativament per la crisi econòmica i la conseqüent crisi d’ocupació. Destacar com a la segona part del llibre es recullen aspectes que han d’adquirir protagonisme i importància en les relacions laborals del futur, com són la lluita contra la discriminació en les empreses i la gestió de la diversitat cultural, així com una mirada als fluxos migratoris en la perspectiva de la recuperació econòmica i la seva incidència sociodemogràfica a l’estat.

 • Informe anual contractació Vallès Oriental 2009 27 d'agost de 2014 Informe Anual de Contractació Registrada 2009

  Dades de contractació registrada al Vallès Oriental durant l'any 2009.

 • El Perfil de la població estrangera a Catalunya l'any 2007 6 d'agost de 2010 El Perfil de la població estrangera a Catalunya l'any 2007

  L'Idescat presenta aquest estudi corrersponent al número 5 de la col·lecció "Dossiers Idescat" consultable en pdf. Aquest número presenta un retrat de la població estrangera segons la informació de l'Enquesta demogràfica de Catalunya. Algunes de les conclusions que se'n poden extreure és que l'any 2007 el perfil tipus de l'immigrant estranger del nostre país és una persona jove, en edat activa i de sexe masculí amb un elevat grau de complexitat de les famílies i que cerca millores laborals.

 • Informe anual contractació Vallès Oriental 2008 27 d'agost de 2014 Informe Anual de Contractació Registrada 2008

  Dades de contractació registrada al Vallès Oriental durant l'any 2008.

 • Món local, immigració i ciutadania. Recomanacions per a la gestió del fet migratori des dels ens local 27 d'agost de 2010 Món local, immigració i ciutadania. Recomanacions per a la gestió del fet migratori des dels ens local

  L'objectiu d'aquesta publicació és donar eines i aportar informacions diverses que serveixin per a orientar les tasques dels professionals públics que treballen en Ajuntaments o Consells comarcals i que s'encarreguen de gestionar el fet migratori.

 • Informe anual Contractació Vallès Oriental 2007 27 d'agost de 2014 Informe Anual de Contractació Registrada 2007

  Dades de contractació registrada al Vallès Oriental durant l'any 2007.

 • Informe sobre el comportament de l'ocupació a la indústria catalana 2008-2010 27 d'agost de 2014 Informe sobre el comportament de l'ocupació a la indústria catalana 2008-2010

  La Secretaria de Pólítica Sindical de la UGT de Catalunya ha presentat aquest informe en el qual s'analitza l'evolució de l'ocupació en el sector industrial en els darrers dos anys.

  D'acord a les dades que es presenten, entre el primer trimestre del 2008 i el primer trimestre del 2010 s'ha perdut el 20% dels llocs de treball del sector industrial, una destrucció d'ocupació molt per sobre de la recessió del PIB. Segons l'Informe, la destrucció de l'ocupació es va produir principalment el 2008, mentre que l'any de crisi forta va ser el 2009 (caiguda del PIB industrial del 13%).

Pàgina 14 de 16
Darrera actualització: 23.05.2013 | 01:23
Darrera actualització: 23.05.2013 | 01:23