Ajuts individuals de desplaçament obligatoris

Garantir el dret a l’educació, mitjançant l’atorgament d’ajuts econòmics, quan no sigui possible l’establiment del servei de transport escolar.

  • Atorgar ajuts econòmics als alumnes que cursin estudis d’educació primària i secundària fora del municipi.
  • Atorgar ajuts econòmics als alumnes que cursin estudis d’educació primària i secundària dins del mateix municipi.

Usuaris:

Els alumnes matriculats en centres docents de la comarca que per necessitats del servei públic de transport escolar no justifiquin la utilització de serveis discrecionals.

Darrera actualització: 17.04.2018 | 17:33