Sector agroalimentari

Objecte: Donar suport a les empreses que produeixen i elaboren productes alimentaris i de qualitat al Vallès Oriental en la gestió empresarial, en els processos productius, la comercialització i la cooperació entre empreses.

Funcions:

  • Actualització i gestió del cens d’empreses del sector agroalimentari: Dirigit a  disposar d’uns cens actualitzat d’empreses de productors i elaboradors artesans de la comarca,  amb la finalitat de poder treballar amb una base de dades actualitzada que ens permeti un coneixement més exhaustiu i real del sector agroalimentari.
  • Assessorament a les empreses del sector: Dirigit als emprenedors  i a les empreses del sector agroalimentari que tinguin com a  finalitat la  millorar de la gestió empresarial, l’organització de la producció i la millora de la qualitat dels productes de les empreses.
  • Formació a les empreses agroalimentàries: Dirigida a formar als productors per  garantir la competitivitat en el mercat, la innovació en els productes, la identificació de nínxols de mercat, la millora dels nous canals de comercialització i distribució, la millora dels processos productius i la millora de la gestió empresarial i en especial la formació dirigida a la millora de la qualitat del producte.
  • Accions per la recuperació de productes autòctons de molta qualitat: Dirigit a potenciar la producció agroalimentària i la recuperació de productes de varietats local de la comarca a través de la difusió i promoció a productors i públic en general,  de productes singulars,  de qualitat i amb gran valor gustatiu, que poden diferenciar i donar un valor afegit als productes elaborats pels petits productors agroalimentaris.
  • Promoció a fires i mostres del sector agroalimentari: Ampliar la via de comunicació directa amb els productors de la comarca amb la participació a fires professionals, fires artesanals i mercats que s’organitzen a nivell comarcal o provincial i amb la participació a nous canals de comercialització.
  • Promoció dels productes locals i sensibilització als consumidors, en especial als menjadors escolars:  Dirigit a promoure els menjadors escolars ecològics i de proximitat, a crear consciència i sensibilització al voltant de l’alimentació de qualitat i temporada. Realització de fires, mercats i catàlegs per la difusió i promoció dels productes locals.
  • Promoció de les varietats antigues de tomàquets, mongetes de la comarca i altres varietats locals: Accions dirigides a la recuperació de varietats locals de tomàquets, de mongetes i altres varietats locals, com a eina per a potenciar la producció agroalimentària de la comarca a través de productes singulars, a través de la introducció d’aquestes varietats als horts, de la creació de noves estratègies de promoció i de noves accions de comunicació, com les trobades de productors i la realització de networkings.
  • Dinamització del sector turístic i de la restauració al voltant dels productes de la terra:
  • Realització d’accions dirigides a potenciar els productes del Vallès Oriental com a atractiu gastronòmic i turístic a través de la promoció del producte local i de les varietats recuperades als restaurants i a les activitats de difusió dels productes i productors.

Usuaris:

Productors agroalimentaris, botigues especialitzades, restauradors, cooperatives de consumidors i al públic en general.

Darrera actualització: 15.04.2020 | 16:50