Servei d’assessorament tècnic d’infància i família

Objecte:

Oferir orientació, assessorament i suport especialitzat en matèria d’infància i adolescència a tècnics i tècniques de serveis socials.

Diagnosticar i planificar el model SIS a la comarca.

Impulsar el treball comarcal amb els diferents agents que intervenen amb els infants  i adolescents, per establir línies de prevenció i actuació consensuades.

Funcions:

  • Oferir suport a la jurista especialitzada amb infància i adolescència, i als professionals davant de l’acompanyament jurídic.
  • Reforçar i millorar la qualitat del treball comarcal que en relació a l’atenció i intervenció en infància i adolescència en risc que es duu a terme al Vallès Oriental.
  • Planificació dels serveis d’intervenció socioeducativa per infants i adolescents de l’Àrea Bàsica de Serveis Socials.
  • Planificar formacions específiques d’atenció a la infància i l’adolescència.
  • Donar suport en la creació de nous serveis, repensar-los i fer-ne el seguiment.
  • Connectar la intervenció local amb l’àmbit supracomarcal i institucional.

Usuaris:

  • Professionals de l’ABSS Resta de municipis del Vallès Oriental.
  • Professionals de l’ABSS Resta de municipis del Vallès Oriental, de l’ABSS Granollers i de l’ABSS de Mollet del Vallès en el desenvolupament del treball comarcal acordat: Xarxa d’infància i Servei d’assessorament en la intervenció de les administracions públiques en matèria de protecció als infants i adolescents i en els procediments administratius corresponents
Darrera actualització: 14.04.2020 | 15:23