Servei de menjador escolar

Garantir el dret a l’educació, mitjançant la prestació del servei de menjador, la vigilància i les activitats interlectives, als usuaris dels centres docents de la comarca.

Funcions:

 • Gestionar el servei de menjador en els centres escolars públics que l’han sol·licitat.
 • Abonar de manera gratuïta el servei de menjador als alumnes que s’hagin de desplaçar de municipi per anar al centre escolar, si és el cas.
 • Encarregar-se de la cura dels menors durant la prestació del servei.
 • Garantir la seguretat dels usuaris.
 • Vetllar per una conducta cívica i responsable dels alumnes a l’interior del recinte.
 • Controlar la utilització del servei.
 • Quan les necessitats del servei no justifiquen la gratuïtat del menjador, es poden concedir ajuts de menjador (vegeu aquest apartat).
 • Promoure àpats equilibrats elaborats amb producte de qualitat, proximitat,  temporada i respectuós amb el medi ambient.
 • Promoure un model d’alimentació sostenible i respectuós amb el medi ambient.
 • Dotar de contingut l’espai de menjador escolar, entenent aquest com un espai educatiu de primer ordre, d’acord amb el pla de funcionament de cada centre.
 • Garantir el compliment i seguiment del contracte del servei de menjador en coordinació amb els centres escolars, AMPES i consells escolars de cada centre.

Usuaris:

Els alumnes matriculats en centres docents de la comarca.

Darrera actualització: 14.04.2020 | 14:27