Oficina Comarcal del Consum

Objecte:

  • Informar les persones consumidores dels seus drets i deures i tramitar les consultes, queixes, reclamacions, denúncies o sol·licituds d’arbitratge que se’n derivin.

Funcions:

  • Informació a les persones consumidores sobre els seus drets i deures i la forma d’exercir-los.
  • Recepció i tramitació d’acord amb la normativa d’aplicació, de les queixes, consultes i denúncies presentades per les persones consumidores i resolució de les que li pertoquen com a servei públic de consum o, en un altre cas, remetre-les als òrgans competents.
  • Tramitació de les reclamacions presentades portant a terme les mediacions que se'n derivin.
  • En el cas que la mediació no fos possible i s'opti per l'arbitratge de consum, donar trasllat de la sol·licitud a la Junta Arbitral de Consum de Catalunya.
  • Actuar com a secretari dels Tribunals Arbitrals quan es constitueixin dintre del seu àmbit territorial.

Usuaris:

  • Les persones consumidores i usuàries de serveis de la comarca.

CONTACTE:

Serveis a les persones

93 860 07 01

consum@vallesoriental.cat

Conseller de l’Àrea:

Marc Uriach i Cortines

 

Persona de contacte:

Eugènia Llonch i Bonamusa

 

Quin cost té:

Gratuït

Darrera actualització: 08.04.2021 | 10:56