Servei de certificació digital

Objecte:

  • Prestació de serveis de certificació digital a les administracions públiques catalanes i als ciutadans mitjançant idCAT, com a ens que col·labora amb el Consorci Administració Oberta de Catalunya.

Funcions:

  • Emetre, verificar, distribuir, habilitar, renovar i revocar els certificats següents:

Administracions públiques:

Certificats personals

  • T-CAT (CPISR-1 + CPX-1)
  • T-CAT amb càrrec (CIPSRC-1 + CPX-1)
  • T-CAT P (CPIXSAC-1)

Certificats de dispositiu

  • Certificat de dispositiu d'aplicació assegurada (CDA-1)
  • Certificat de Segell electrònic (CDA-1 SENM)

Ciutadania:

Certificats personals

  • idCAT (CPIXSA de classe 2), identificador digital que garanteix la identitat de les persones a internet.
  • idCAT-Mòbil: d’autenticació d’usuaris i signatura electrònica, orientat al ciutadà i basat en l’enviament de paraules de pas d’un sol us al seu telèfon mòbil.

Usuaris/àries:

  • Els ens locals de la comarca i els ciutadans; en el cas dels certificats de personal serà tot el personal dels ens locals.

Contacte:

Serveis als municipis

93 860 07 03

scd@vallesoriental.cat

Conseller de l’Àrea:

Emiliano Cordero Soria

 

Cap de l’Àrea:

Jordi Vendrell i Ros

 

Persona de contacte:

Lluís Canas i Ferreras

 

Darrera actualització: 08.04.2021 | 12:33