Servei de Primera Acollida de les persones immigrades i retornades a Catalunya

Objecte:

  • Promoure l’autonomia personal de les persones estrangeres nouvingudes i catalanes retornades i la igualtat d’oportunitats entre la ciutadania, facilitant el seu procés d’acollida i integració.

Funcions:

  • Oferir informació i atendre les persones estrangeres nouvingudes i catalanes retornades en les situacions derivades dels seus processos de primera acollida.
  • Executar els diferents tràmits de la gestió administrativa del procés de primera acollida.
  • Desenvolupar i avaluar les accions i acompanyar les persones al llarg del servei de primera acollida.

Usuaris/àries:

  • Persones immigrades, sol·licitants d’asil o de protecció subsidiària, refugiades, apàtrides i/o retornades, que tenen una edat superior a l’establerta per a la finalització de l’escolaritat obligatòria, empadronades a algun dels municipis de l’Àrea Bàsica de Serveis Socials resta municipis del Vallès Oriental, que no disposin del Servei de Primera Acollida al seu municipi.

Contacte:

Serveis a les persones

93 860 07 06

psi@vallesoriental.cat

Consellera de l’Àrea:

Roser Colomé i Soler

 

Cap de l’Àrea:

Silvia Pérez Corts

 

Persones de contacte:

Anna Granados i Playà

 

 

Darrera actualització: 07.04.2021 | 16:39