Sector agroalimentari

   

Aquest servei del Consell Comarcal contribueix als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) número 2 "Fam zero", 12 "Consum i producció responsables" i 15 "Vida terrestre". El Consell Comarcal aposta per treballar, com administració pública, en el marc de l'Agenda 2030 i els ODS.

 938600702

 

productesterra@vallesoriental.cat

dl@vallesoriental.cat

Conseller de l’Àrea:

Ignasi Martínez Murciano

Persona de contacte: 

Carme Garrido López

Objecte:

Donar suport a les empreses que produeixen i elaboren productes alimentaris i de qualitat al Vallès Oriental en la gestió empresarial, en els processos productius, la comercialització, la innovació i la cooperació entre empreses.

Els objectius estratègics per a treballar amb el sector agroalimentari són:

 • Millorar la gestió empresarial a través de la formació i l’assessorament en tots els àmbits de la gestió de l’empresa: tràmits, finances, sol·licitud i gestió de subvenció.
 • Potenciar la comercialització directa o sense intermediaris i fomentar estratègies de col·laboració amb el sector de la restauració i del comerç de proximitat
 • Promoure la cooperació entre empreses agroalimentàries artesanes i impulsar la creació de processos de constitució d’associacions i del foment de projectes de cooperació entre les empreses.
 • Millorar els processos productius  de les empreses dirigits a augmentar la seva qualitat i seguretat alimentari i a posar en valor el producte que elaboren.

Funcions:

 • Actualització i gestió del cens d’empreses del sector agroalimentari: Dirigit a  disposar d’uns cens actualitzat d’empreses de productors i elaboradors artesans de la comarca,  amb la finalitat de poder treballar amb una base de dades actualitzada que ens permeti un coneixement més exhaustiu i real del sector agroalimentari.
 • Assessorament a les empreses del sector: Dirigit als emprenedors  i a les empreses del sector agroalimentari que tinguin com a  finalitat la  millora de la gestió empresarial, l’organització de la producció i la millora de la qualitat dels productes de les empreses.
 • Formació a les empreses agroalimentàries: Dirigida a formar als productors per  garantir la competitivitat en el mercat, la innovació en els productes, la identificació de nínxols de mercat, la millora dels nous canals de comercialització i distribució, la millora dels processos productius i la millora de la gestió empresarial i en especial la formació dirigida a la millora de la qualitat del producte.
 • Accions per a la recuperació de productes autòctons de molta qualitat: Dirigit a potenciar la producció agroalimentària i la recuperació de productes de varietats locals de la comarca a través de la difusió i promoció a productors i públic en general,  de productes singulars,  de qualitat i amb gran valor gustatiu, que poden diferenciar i donar un valor afegit als productes elaborats pels petits productors agroalimentaris.
 • Promoció a fires i mostres del sector agroalimentari: Ampliar la via de comunicació directa amb els productors de la comarca amb la participació a fires professionals,  fires artesanals i mercats no sedentaris que s’organitzen a nivell comarcal o provincial i amb la participació a nous canals de comercialització.
 • Promoció dels productes locals i sensibilització als consumidors, en especial als menjadors escolars:  Dirigit a promoure els menjadors escolars ecològics i de proximitat, a crear consciència i sensibilització al voltant de l’alimentació de qualitat i temporada. Realització de fires, mercats, networkings entre productors, restaurants i comerços i realització de catàlegs per la difusió i promoció dels productes locals, especialment de les varietats locals recuperades:
  • Tomàquets del Vallès Oriental: cor de bou, rosa ple, pometa Lluís Vila, etc. )
  • Mongetes: del carai, de la neu, rènega negra, ull de perdiu, genoll de Crits, etc.
  • Oli Vera del Vallès
 • Recuperació de les varietats locals: Accions dirigides a la recuperació de varietats locals de tomàquets, de mongetes i oli Vera del Vallès entre altres, com a eina per a potenciar la producció agroalimentària de la comarca a través de productes singulars, amb la finalitat de :
  • Introduir  aquestes varietats als horts de les explotacions agràries.
  • Acompanyar en el procés d’assessorament individualitzat per la reintroducció d’aquestes varietats, així com.
  • Formar als agricultors en com millor el cultiu d’aquestes varietats
  • Creació del Banc de Llavors del Vallès Oriental, juntament amb l’Ajuntament de Granollers i l’Associació Llavors Orientals, per la conservació de les llavors i la millora de la biodiversitat de la comarca.
 • Dinamització del sector turístic i de la restauració al voltant dels productes de la terra: Realització d’accions dirigides a potenciar els productes del Vallès Oriental com a atractiu gastronòmic i turístic a través de la promoció del producte local i de les varietats recuperades als restaurants i a les activitats de difusió dels productes i productors.

Persones usuàries:

Productors/es i elaboradors/es agroalimentaris, explotacions agràries i ramaderes, agrobotiques, botigues especialitzades, restauradors/es, cooperatives de consumidors i al públic en general.

 

Darrera actualització: 13.09.2023 | 16:44