Pla comarcal de Joventut

    

Aquest servei del Consell Comarcal contribueix als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) número 3 "Salut i Benestar", 8 "Treball digne i creixement econòmic", 16 "Pau, Justícia i institucions sòlides" i 17 "Aliança pels objectius". El Consell Comarcal aposta per treballar, com administració pública, en el marc de l'Agenda 2030 i els ODS.

 938600705

 joventut@vallesoriental.cat

Consellera de l’Àrea: 

Carla Millán Peñaranda

Cap de l'Àrea:

Josefa Recio Corral

Persona de contacte: 

Marc Piera Arch

Objecte:

El Pla Comarcal de Joventut del Vallès Oriental es presenta com una eina de planificació del Servei Comarcal de Joventut (SCJ), al servei dels ajuntaments de la comarca en el desplegament de les polítiques locals de joventut.

La seva missió és esdevenir un instrument útil, sostenible i realista, que expliqui els criteris, les prioritats i les intervencions que es plantegen des del Consell Comarcal del Vallès Oriental, mitjançant el Servei Comarcal de Joventut, per tal de donar resposta a les necessitats de la realitat juvenil de la nostra comarca.

El PCJ serveix per recollir, consensuar i compartir les diferents demandes dels municipis i altres agents clau en la planificació i intervenció, tot incorporant-hi una visió global de comarca que permeti dissenyar les línies principals de les polítiques de joventut que es volen dur a terme al territori. Aquesta metodologia de treball suposa:

• Una aposta pel treball en xarxa.

• La millora de la transversalitat de les polítiques de joventut.

• La possibilitat de racionalitzar els recursos disponibles a partir de consensos.

El PCJ s’articula a partir de dos objectius bàsics, vinculats al Pla Nacional de Joventut de Catalunya 2020:

• Facilitar la realització del projecte de vida de les persones joves atenent a la diversitat de formes i models de vida.

• Empoderar la persona jove com a agent de canvi social, impulsant el seu paper actiu com a ciutadana en el conjunt de la societat, oferint-li espais per participar en la presa de decisions, així com oportunitats per donar rellevància a la seva visió del món.

PLA COMARCAL 2022/2026

 

Funcions:

 • Tenir una visió comarcal en matèria de joventut.
  • Estudi de les polítiques de joventut, per detectar les necessitats, demandes, inquietuds i afinitats que hi ha a la comarca.
  • Desenvolupament de monogràfics d’interès, d’acord amb les demandes dels equips de professionals de joventut.
  • Visites al territori per recollir informació d’interès, metodologies de treball i estructuració de les polítiques de joventut als municipis de la comarca.
 • Donar suport als ajuntaments i professionals en el desenvolupament de polítiques locals de joventut.
  • Creació d’espais de debat i reflexió.
  • Suport tècnic per a l’elaboració de plans locals de joventut.
  • Proposta i oferta de formació, a partir de les demandes i inquietuds dels equips de professionals de joventut.
 • Crear programes i projectes a partir de grups de treball temàtics.
  • Transició Escola-Treball.
  • Salut jove.
  • Altres que es considerin pertinents.
 • Fomentar el treball interinstitucional i la cohesió dels serveis dirigits a la població jove de la comarca.
  • Proposta de models de treball transversal i en xarxa.
 • Optimitzar i oferir als municipis els recursos supramunicipals en matèria de joventut existents, d’acord amb els eixos del PNJCat.
  • Generalitat de Catalunya: Direcció General de Joventut, Agència Catalana de la Joventut, Xarxa Nacional d’Emancipació Juvenil.
  • Diputació de Barcelona: Oficina del Pla Jove.

Missió:

El Servei Comarcal de Joventut té la missió de donar suport als municipis de la comarca en el desenvolupament de les polítiques de joventut, així com d’executar les competències delegades de la Generalitat de Catalunya en l’àmbit de la joventut.

Visió:

El Servei Comarcal de Joventut té la visió d’implementar polítiques de joventut transformadores i de qualitat, per esdevenir referent tant per als i les professionals de joventut del Vallès Oriental, com per a les persones joves de la comarca, especialment aquelles que viuen en municipis que no tenen estructures tècniques en matèria de joventut.

Valors:

 • TRANSFORMACIÓ: Voluntat d’incidir en la realitat juvenil i fer front a les seves mancances, així com de cobrir les necessitats detectades, amb una perspectiva crítica i interseccional.
 • PROXIMITAT: Fomentar una relació propera amb els municipis de la comarca, facilitant-los l’accés al servei i tenint en compte les característiques de la realitat territorial del cada municipi.
 • TREBALL EN XARXA: Potenciar la transversalitat i la col·laboració entre agents socials, civils, tècnics i polítics que intervenen en joventut per tal d’unir esforços i assolir objectius compartits.
 • COHESIÓ SOCIAL: Crear i/o enfortir els vincles entre els diferents agents de la comarca, amb la finalitat de fomentar el sentiment de comunitat i pertinença.
 • SOSTENIBILITAT: Dissenyar polítiques de joventut viables, que prioritzin i permetin assolir els objectius marcats amb els recursos disponibles.

El Pla Comarcal també  incorpora els principis metodològics que vertebren el Pla Nacional de Joventut de Catalunya (PNJCat):

→  Principi de transformació, que implica la voluntat d’introduir canvis

→  Principi de participació, el servei comarcal de joventut ha de ser un espai de suport, recolzament i suma de propostes.

→  Principi d’integralitat, s’ha d’actuar sobre tota l’esfera i totes les dimensions de la vida de les persones joves, acompanyant-les en el seu procés d’emancipació

→  Principi de qualitat, conèixer bé el territori i llurs dinàmiques per, tot treballant des de la proximitat, potenciar fer-ho el màxim de bé

Eixos, programes, objectius generals i projectes: 

 • Eix 1: POLÍTIQUES COMARCALS DE JOVENTUT
  • #VallèsJove: Donar suport als municipis de la comarca en matèria de joventut
   • Atenció individualitzada als municipis en matèria de joventut
   • Convenis de col·laboració amb ajuntaments
   • Formació, capacitació, actualització i millora de les competències dels equips de professionals de joventut
  • #FemXarxa: Fomentar el treball transversal entre agents que incideixen en la realitat juvenil
   • Plenaris de joventut del Vallès Oriental
   • Grups de treball col·laboratiu
   • Grups de WhatsApp de joventut
   • Coordinació del Servei Comarcal de Joventut amb altres agents
   • Full de ruta comú i compartit en joventut en l’àmbit comarcal
  • #AutonomiaJove: Fomentar l’emancipació juvenil
   • Oficina Jove del Vallès Oriental
   • Xarxa TET (Transició Escola-Treball) del Vallès Oriental
  • #EmpoderamentJove: Fomentar la participació i l’associacionisme juvenil
   • Foment de l’associacionisme
   • Potencial jove
 • Eix 2: DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES EN JOVENTUT
  • #CompetènciesDelegades: Executar les competències delgades per la Generalitat de Catalunya en matèria de joventut
   • Visites EduLleure
   • Inspeccions a instal·lacions juvenils
   • Registre d’entitats juvenils

Persones usuàries:

 • Professionals de joventut de la comarca.
 • Responsables polítics/ques de l’àmbit de joventut

 

Consell Comarcal del Vallès Oriental

Carrer Miquel Ricomà, 46 - 08401 Granollers - Barcelona
Telèfon: 938600700
Fax: 93 879 04 44
Adreça electrònica: ccvo@vallesoriental.cat
Lloc web: www.vallesoriental.cat
Horari:  
De dilluns a divendres, 8:30-14.00 h i dimecres 16:00-18:00 h, tret període de jornada intensiva (entre primer dilluns de juny i segon divendres de setembre, del penúltim dilluns de desembre a segon dilluns de gener i vacances escolars de setmana santa)
Vegeu-ne la situació al mapa
Darrera actualització: 26.03.2024 | 10:26