Servei de menjador escolar

       

 

Aquest servei del Consell Comarcal contribueix als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) número 2 "Fam zero", 4 "Educació de qualitat" ,12 "Consum i producció responsables" , 13 "Acció climàtica" i 16 "Pau, Justícia i institucions sòlides". El Consell Comarcal aposta per treballar, com administració pública, en el marc de l'Agenda 2030 i els ODS.

 938600708

 sp@vallesoriental.cat

Conseller de l’Àrea: 

Fran Sánchez Castilla

Cap de l'Àrea:

Josefa Recio i Corral

Persones de contacte: 

Eugènia Llonch i Bonamusa 

Carme Garrido i López

 

Per a la contractació i  gestió del servei s'ha establert, conjuntament amb les direccions dels centres escolars i les AMPAS, els criteris d’adjudicació tenint com a premissa bàsica garantir una gestió integral, que inclou:

 • Un projecte relacionat amb el lleure que afavoreix el treball de valors, actituds  i hàbits saludables i de convivència a través de la realització de xerrades, tallers i activitats que promoguin tots aquests valors  fonamentals per millorar les relacions i coneixements de les diferents realitats dins l’àmbit escolar.
 • Un projecte alimentari que potencia una alimentació saludable, equilibrada i respectuosa amb la sostenibilitat i el medi ambient, a través de la promoció de productes de proximitat, ecològics i de temporada, a la vegada que es promou formes culinàries més saludables.

Amb la finalitat de fer un seguiment exhaustiu sobre la  gestió diària del servei de menjador a totes les empreses que actualment estan realitzant aquest servei així com també el seguiment del compliment dels criteris d’adjudicació del contracte, el Consell Comarcal realitzem durant tot el curs escolar:

 • Visites insitu  a totes  les cuines i menjadors de les escoles durant l’horari del servei de menjador.
 • Seguiment mensual dels productes utilitats en l’elaboració dels menús i del compliment dels criteris alimentaris dins els menús servits.
 • Reunions amb les empreses que estan duent a terme el servei de menjador.
 • Reunions amb les direccions dels centre escolars i amb les AMPAS i Consells Escolars sempre que ho sol·licitin.

Amb la prestació d’aquest servei, el Consell Comarcal volem garantir la màxima qualitat en la seva prestació,  la promoció d’una alimentació saludable i respectuosa amb el medi ambient,  afavorint el treball de valors, actituds i hàbits saludables així com també la convivència, a la vegada que donem suport als productors de proximitat que treballen amb criteris saludable i ens ajuden a millorar el medi ambient.

Objecte:

Garantir el dret a l’educació, mitjançant la prestació del servei de menjador, la vigilància i les activitats interlectives, als usuaris dels centres docents de la comarca.

Funcions del servei:

 • Gestionar el servei de menjador en els centres escolars públics que l’han sol·licitat.
 • Abonar de manera gratuïta el servei de menjador als alumnes que s’hagin de desplaçar de municipi per anar al centre escolar, si és el cas.
 • Encarregar-se de la cura dels menors durant la prestació del servei.
 • Garantir la seguretat de les persones usuàries.
 • Vetllar per una conducta cívica i responsable a l’interior del recinte.
 • Controlar la utilització del servei.
 • Quan les necessitats del servei no justifiquen la gratuïtat del menjador, es poden concedir ajuts de menjador (vegeu aquest apartat).
 • Promoure àpats equilibrats elaborats amb producte de qualitat, proximitat,  temporada i respectuós amb el medi ambient.
 • Promoure un model d’alimentació sostenible i respectuós amb el medi ambient.
 • Dotar de contingut l’espai de menjador escolar, entenent aquest com un espai educatiu de primer ordre, d’acord amb el pla de funcionament de cada centre.
 • Garantir el compliment i seguiment del contracte del servei de menjador en coordinació amb els centres escolars, AMPES i consells escolars de cada centre.

Persones usuàries:

Alumnes matriculats/des en centres docents de la comarca.

 

Darrera actualització: 25.03.2024 | 13:02