Servei de menjador escolar

   

 

Aquest servei del Consell Comarcal contribueix als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) número 2 "Fam zero", 4 "Educació de qualitat" i 12 "Consum i producció responsables" . El Consell Comarcal aposta per treballar, com administració pública, en el marc de l'Agenda 2030 i els ODS.

 938600708

 sp@vallesoriental.cat

Conseller de l’Àrea: 

Fran Sánchez Castilla

Cap de l'Àrea:

Josefa Recio i Corral

Persones de contacte: 

Eugènia Llonch i Bonamusa i Carme Garrido i López

Gestionem el servei de 9 menjadors escolars d’escoles d’educació Primària i un Institut de Secundaria Obligatòria.

Per a la contractació i  gestió del servei s'ha establert, conjuntament amb les direccions dels centres escolars i  les AMPAS, els criteris d’adjudicació tenint com a premissa bàsica garantir una gestió integral, que inclou:

 • Un projecte relacionat amb el lleure que afavoreix el treball de valors, actituds  i hàbits saludables i de convivència a través de la realització de xerrades, tallers i activitats que promoguin tots aquests valors  fonamentals per millorar les relacions i coneixements de les diferents realitats dins l’àmbit escolar.
 • Un projecte alimentari que potencia una alimentació saludable, equilibrada i respectuosa amb la sostenibilitat i el medi ambient, a través de la promoció de productes de proximitat, ecològics i de temporada, a la vegada que es promou formes culinàries més saludables.

Amb la finalitat de fer un seguiment exhaustiu sobre la  gestió diària del servei de menjador a totes les empreses que actualment estan realitzant aquest servei així com també el seguiment del compliment dels criteris d’adjudicació del contracte, el Consell Comarcal realitzem durant tot el curs escolar:

 • Visites insitu  a totes  les cuines i menjadors de les escoles durant l’horari del servei de menjador.
 • Seguiment mensual dels productes utilitats en l’elaboració dels menús i del compliment dels criteris alimentaris dins els menús servits.
 • Reunions amb les empreses que estan duent a terme el servei de menjador.
 • Reunions amb les direccions dels centre escolars i amb les AMPAS i Consells Escolars sempre que ho sol·licitin.

Amb la prestació d’aquest servei, el Consell Comarcal volem garantir la màxima qualitat en la seva prestació,  la promoció d’una alimentació saludable i respectuosa amb el medi ambient,  afavorint el treball de valors, actituds i hàbits saludables així com també la convivència, a la vegada que donem suport als productors de proximitat que treballen amb criteris saludable i ens ajuden a millorar el medi ambient.

Es gestiona el servei de menjador de l'Escola Montbui de Caldes de Montbui, Escola Quatre Vents de Canovelles, Escola Joan Solans de Granollers, Escola Turó de Can Gili de Granollers, Escola del Bosc de Mollet del Vallès, Escola Motseny de Mollet del Vallès, Escola Pau Casals de Motmeló, Escola Jaume Balmes de Sant Feliu de Codines i Escola Ronçana de Santa Eulàlia de Ronçana.

Objecte:

 • Garantir el dret a l’educació, mitjançant la prestació del servei de menjador, la vigilància i les activitats interlectives, als usuaris dels centres docents de la comarca.

Funcions del servei:

 • Gestionar el servei de menjador en els centres escolars públics que l’han sol·licitat.
 • Abonar de manera gratuïta el servei de menjador als alumnes que s’hagin de desplaçar de municipi per anar al centre escolar, si és el cas.
 • Encarregar-se de la cura dels menors durant la prestació del servei.
 • Garantir la seguretat dels usuaris.
 • Vetllar per una conducta cívica i responsable dels alumnes a l’interior del recinte.
 • Controlar la utilització del servei.
 • Quan les necessitats del servei no justifiquen la gratuïtat del menjador, es poden concedir ajuts de menjador (vegeu aquest apartat).
 • Promoure àpats equilibrats elaborats amb producte de qualitat, proximitat,  temporada i respectuós amb el medi ambient.
 • Promoure un model d’alimentació sostenible i respectuós amb el medi ambient.
 • Dotar de contingut l’espai de menjador escolar, entenent aquest com un espai educatiu de primer ordre, d’acord amb el pla de funcionament de cada centre.
 • Garantir el compliment i seguiment del contracte del servei de menjador en coordinació amb els centres escolars, AMPES i consells escolars de cada centre.

Persones usuàries:

Els/les alumnes matriculats/des en centres docents de la comarca.

 

Darrera actualització: 3.10.2023 | 08:35