Retribucions alts càrrecs

El Consell Comarcal no té càrrecs de confiança, ni assessors/res de grup ni consellers/es a dedicació.

La Gerència és l'únic alt càrrec amb retribució.

La resta d'alts càrrecs reben indemnitzacions per assistència a òrgans col·legiats.

Darrera actualització: 07.04.2021 | 11:51
Darrera actualització: 07.04.2021 | 11:51