Retribucions alts càrrecs

El Consell Comarcal no té càrrecs de confiança, ni assessors/res de grup ni consellers/es a dedicació.

La Gerència és l'únic alt càrrec amb retribució.

Darrera actualització: 11.03.2020 | 09:06
Darrera actualització: 11.03.2020 | 09:06