Acords del Ple ordinari del mes de novembre

Dijous, 23 de novembre de 2023

Ahir es va celebrar Ple ordinari al Teatre Auditori de Llinars del Vallès. Entre d'altres, es va aprovar una moció conjunta sobre la guerra entre Israel i Hamàs i per la fi del conflicte entre Israel i Palestina, l’adhesió a la Declaració institucional del 25 de novembre -Dia internacional per a l’eliminació de la violència vers les dones- i el Pla d'Acció de Turisme per al 2024. 

El Ple ha aprovat, també, el Pla de contractació, el pla normatiu per al 2024, el celendari fiscal per al 2024 i el compte general del 2022. En la sessió s'ha aprovat també el manual de la nova imatge corporativa i diversos convenis, pròrrogues de convenis o liquidacions amb diferents ajuntaments en l'àmbit de la joventut, l'enginyeria, l'arquitectura, la salut pública, el medi ambient, l'eficiència energètica, gestió energètica i aigua, mobilitat, turisme i tecnologies de la informació i la comunicació. I s'han aprovat bases de selecció de personal i moficiat la plantila de personal, la relació de llocs de treball i l'oferta pública d'ocupació. 

Aquests són els acords presos:

I. PART RESOLUTIVA DE LA SESSIÓ

1. Aprovar l'acta de la sessió de 27 de setembre de 2023.

Aprovada per unanimitat

ACTA

PRESIDÈNCIA

2. Ratificar el Decret de Presidència 2023PRES000553, de 25 d'octubre, de compareixença en qualitat d’administració demandada, en el procediment 705/2023-B del Jutjat Social número 1 de Granollers i designació del personal tècnic de representació i defensa.

El Ple ha aprovat ratificar el Decret de Presidència per comparèixer en qualitat d’administració demandada, en el procediment 705/2023-B del Jutjat Social número 1 de Granollers i designar el personal tècnic de representació i defensa.

Aprovat amb els vots a favor dels grups comarcals Socialista – Candidatura de Progrés, Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal, Junts per Catalunya – Compromís Municipal, En Comú Podem-Confluència i Partit Popular/Partido Popular, i l’abstenció de Candidatura d’Unitat Popular-Coalició Alternativa Municipalista

ACORD

3. Aprovar el Pla de contractació del Consell Comarcal del Vallès Oriental per l’any 2024.

El Ple ha aprovat el Pla de contractació del Consell Comarcal del Vallès Oriental per a l’any 2024 que inclou els contractes que té previst licitar durant l’any 2024, els contractes que té previst prorrogar durant l’any 2024, els contractes basats de l’Acord marc del servei de transport adaptat i assistit que el Consell Comarcal té previst licitar durant l’any 2024 i la pròrroga dels contractes basats de l’Acord marc del servei de transport escolar que el Consell Comarcal té previst licitar durant l’any 2024.

Aprovat amb els vots a favor dels grups comarcals Socialista – Candidatura de Progrés, Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal, Junts per Catalunya – Compromís Municipal, En Comú Podem-Confluència i Partit Popular/Partido Popular, i l’abstenció de Candidatura d’Unitat Popular-Coalició Alternativa Municipalista

ACORD

4. Aprovar el Pla normatiu comarcal de l’any 2024.

El Ple ha aprovat el Pla normatiu comarcal de l’any 2024 amb el contingut següent:

a) La modificació del Reglament de l’administració electrònica.

b) La modificació del Reglament del Servei d’ajuda a domicili

c) La creació del Reglament de la borsa de lloguer social per a l’adjudicació d’habitatges.

d) La creació del Reglament de menjador.

Aprovat amb els vots a favor dels grups comarcals Socialista – Candidatura de Progrés, Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal, Junts per Catalunya – Compromís Municipal, En Comú Podem-Confluència i Partit Popular/Partido Popular, i l’abstenció de Candidatura d’Unitat Popular-Coalició Alternativa Municipalista

ACORD

5. Constituir la Comissió Negociadora del Pla d'Igualtat per l’elaboració del II Pla intern d’igualtat de gènere d'aquest Consell Comarcal

El Ple ha aprovat constituir la Comissió Negociadora del Pla d'Igualtat per l’elaboració del II Pla intern d’igualtat de gènere d'aquest Consell Comarcal, així com nomenar els membres de la Comissió Negociadora següents:

- En representació de les persones treballadores: 1. Georgina Bajona de la Cruz, vocal. 2. Karla Subirana Solé, vocal. 3. Patricia Rodríguez Manzano, vocal. 4. Purificació Martin Porro, vocal. 5. Francisco Javier Guerra Muñiz, vocal.

- En representació de l’administració: 1. Marta Reche Lavado, presidenta de la Comissió. 2. Carles Fernández Pérez, vocal. 3. Silvia Pérez Cots, vocal. 4. Lucía Luaña Fernández, vocal. 5. Carme Rodríguez Rodriguez, vocal.

La secretaria és exercida per un vocal o una vocal del mateix òrgan o per una persona del Consell Comarcal, en aquest darrer cas, assisteix a les sessions amb veu i sense vot. La presa de decisions es farà per acord conjunt d’ambdues parts, persones treballadores i administració, i, en qualsevol cas, es requereix el vot favorable de la majoria de cadascuna de les dues parts.

Aprovat amb els vots a favor dels grups comarcals Socialista – Candidatura de Progrés, Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal, Junts per Catalunya – Compromís Municipal, En Comú Podem-Confluència i Partit Popular/Partido Popular, i l’abstenció de Candidatura d’Unitat Popular-Coalició Alternativa Municipalista

ACORD

6. Aprovar el Manual d’imatge corporativa del Consell Comarcal del Vallès Oriental.

El Ple ha aprovat el nou Manual d’Imatge Corporativa del Consell Comarcal del Vallès Oriental.

Aprovat amb els vots a favor dels grups comarcals Socialista – Candidatura de Progrés, Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal, Junts per Catalunya – Compromís Municipal, En Comú Podem-Confluència i Partit Popular/Partido Popular, i l’abstenció de Candidatura d’Unitat Popular-Coalició Alternativa Municipalista

ACORD

ÀREA D'EDUCACIÓ

7. Aprovar la liquidació del conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Sant Celoni per tal de prestar el servei de transport escolar no obligatori del alumnes de Sant Celoni que van a l’Escola Soler de Vilardell del mateix municipi per al curs 2022-2023.

El Ple ha aprovat la liquidació del conveni de col·laboració per a la prestació del servei de transport escolar no obligatori dels alumnes de Sant Celoni que van a l’Escola Soler de Vilardell d’aquest municipi per al curs 2022-2023.

Aprovat amb els vots a favor dels grups comarcals Socialista – Candidatura de Progrés, Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal, Junts per Catalunya – Compromís Municipal, En Comú Podem-Confluència i Partit Popular/Partido Popular, i l’abstenció de Candidatura d’Unitat Popular-Coalició Alternativa Municipalista

ACORD

8. Aprovar la liquidació del conveni per a la prestació del servei de casal d’estiu adreçat a infants i joves escolaritzats al centre d’educació especial Montserrat Montero amb discapacitat intel·lectual.

El Ple ha aprovat la liquidació corresponent a l’import per la prestació del servei de casal d’estiu adreçat a infants i joves escolaritzats al centre d’educació especial Montserrat Montero amb discapacitat intel·lectual dels ajuntaments de Cardedeu, Granollers, la Roca del Vallès, l’Ametlla del Vallès, les Franqueses del Vallès, Lliçà d’Amunt, Llinars del Vallès, Sant Celoni i Santa Maria de Palautordera, d’acord amb el conveni formalitzat i la liquidació corresponent per la prestació del servei de casal d’estiu adreçat a infants i joves escolaritzats al centre d’educació especial Montserrat Montero amb discapacitat intel·lectual de l’Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor.

Aprovat amb els vots a favor dels grups comarcals Socialista – Candidatura de Progrés, Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal, Junts per Catalunya – Compromís Municipal, En Comú Podem-Confluència i Partit Popular/Partido Popular, i l’abstenció de Candidatura d’Unitat Popular-Coalició Alternativa Municipalista

ACORD

ÀREA DE JOVENTUT

9. Aprovar la modificació de l’acord de Ple de 18 de gener de 2023 del conveni per al desplegament de la descentralització de l’Oficina Jove del Vallès Oriental per a l’any 2023 amb l’Ajuntament de Caldes de Montbui.

El Ple ha aprovat  la modificació de l’acord de Ple de 18 de gener de 2023 del conveni per al desplegament de la descentralització de l’Oficina Jove del Vallès Oriental per a l’any 2023 amb l’Ajuntament de Caldes de Montbui, en el sentit que enlloc de fer dos pagaments, en farà un de sol abans de 31 de desembre de 2023.

Aprovat amb els vots a favor dels grups comarcals Socialista – Candidatura de Progrés, Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal, Junts per Catalunya – Compromís Municipal, En Comú Podem-Confluència i Partit Popular/Partido Popular, i l’abstenció de Candidatura d’Unitat Popular-Coalició Alternativa Municipalista

ACORD

10. Aprovar el contingut i la signatura d'un conveni amb l’Ajuntament de la Roca del Vallès per a la prestació d’assistència tècnica en matèria de joventut.

El Ple ha aprovat el conveni amb l’Ajuntament de la Roca del Vallès per a la prestació d’assistència tècnica en matèria de joventut i la corresponent aportació econòmica.

Aprovat amb els vots a favor dels grups comarcals Socialista – Candidatura de Progrés, Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal, Junts per Catalunya – Compromís Municipal, En Comú Podem-Confluència i Partit Popular/Partido Popular, i l’abstenció de Candidatura d’Unitat Popular-Coalició Alternativa Municipalista

ACORD

11. Aprovar el contingut i la signatura d’un conveni de col·laboració amb diversos ajuntaments en el marc de la realització del Programa de Suport a l'Ocupació Juvenil (SOC – SUPORT JUVENIL) (ref. BDNS 722707), corresponent a l’Ordre EMT/211/2023, de 30 d'agost, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions d’aquest Programa, i a la Resolució EMT/3594/2023, de 19 d'octubre, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2023.

El Ple ha aprovat el conveni de col·laboració amb els ajuntaments de l’Ametlla del Vallès, Caldes de Montbui, Campins, Cànoves i Samalús, Figaró - Montmany, la Garriga, la Llagosta, Llinars del Vallès, Sant Antoni de Vilamajor, Sant Feliu de Codines i Vilalba Sasserra en el marc de la realització del Programa de Suport a l'Ocupació Juvenil. La finalitat del programa és la intervenció directa en les persones joves en el seu mateix context, per fomentar la formació professionalitzadora, així com facilitar els processos de requalificació, en el marc del sistema integrat de formació professional, mitjançant l'orientació i l'acompanyament, oferint els recursos més adients en cada cas i moment vital. En el conveni s'especifiquen les hores de dedicació i l'import econòmic que haurà de satisfer cada ajuntament.

Aprovat amb els vots a favor dels grups comarcals Socialista – Candidatura de Progrés, Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal, Junts per Catalunya – Compromís Municipal, En Comú Podem-Confluència i Partit Popular/Partido Popular, i l’abstenció de Candidatura d’Unitat Popular-Coalició Alternativa Municipalista

ACORD

ÀREA D’HISENDA

12. Aprovar el compte general 2022.

El Ple ha aprovat el Compte General de l'exercici 2022 que comprèn Compte General del Consell Comarcal (CCVO), Consorci per a la gestió dels residus del Vallès Oriental (CGRVO) i de la seva societat participada Serveis ambientals del Vallès SA (SAVOSA).

Aprovat amb els vots a favor dels grups comarcals Socialista – Candidatura de Progrés, Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal, Junts per Catalunya – Compromís Municipal i En Comú Podem-Confluència i l’abstenció de Candidatura d’Unitat Popular-Coalició Alternativa Municipalista i Partit Popular/Partido Popular

ACORD 

MEMÒRIA INTERVENCIÓ COMPTE GENERAL

13. Aprovar el calendari fiscal de l’any 2024.

El Ple ha aprovat el calendari fiscal per a l’any 2024 dels preus públics de transport escolar i transport adaptat.

Aprovat amb els vots a favor dels grups comarcals Socialista – Candidatura de Progrés, Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal, Junts per Catalunya – Compromís Municipal, En Comú Podem-Confluència i Partit Popular/Partido Popular, i l’abstenció de Candidatura d’Unitat Popular-Coalició Alternativa Municipalista

ACORD

CALENDARI FISCAL

14 i 15. Aprovar els reconeixements extrajudicials (X2023013812) i (X2023013478)

El Ple ha aprovat convalidar l'omissió de la funció interventora i seguir amb el procediment de les factures corresponents a: impartició de la sessió networking "Enxarxa't" entre empreses productes alimentaris locals i Ia factura d' Arbitratges Torneig Històrics Vallès Oriental 2023

Aprovat amb els vots a favor dels grups comarcals Socialista – Candidatura de Progrés, Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal, Junts per Catalunya – Compromís Municipal, En Comú Podem-Confluència i Partit Popular/Partido Popular, i l’abstenció de Candidatura d’Unitat Popular-Coalició Alternativa Municipalista

ACORD FACTURA 1 ACORD FACTURA 2

16. Aprovar la factura emesa i reconèixer el corresponent dret.

El Ple ha aprovat una factura de VODAFONE ESPAÑA, SAU

Aprovat amb els vots a favor dels grups comarcals Socialista – Candidatura de Progrés, Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal, Junts per Catalunya – Compromís Municipal, En Comú Podem-Confluència i Partit Popular/Partido Popular, i l’abstenció de Candidatura d’Unitat Popular-Coalició Alternativa Municipalista

ACORD

ÀREA DE MEDI AMBIENT

17-19. Aprovar el contingut i la signatura de la pròrroga del conveni per a la prestació d’assistència tècnica en matèria de comptabilitat i eficiència energètica amb l’Ajuntament de Caldes de Montbui, l’Ajuntament de la Llagosta i l’Ajuntament de Tagamanent.

El Ple ha aprovat les pròrrogues dels convenis per a la prestació d’assistència tècnica en matèria de comptabilitat i eficiència energètica fins el 31 de desembre de 2025 amb els ajuntaments de Caldes de Montbui, la Llagosta i Tagamanent, així com l’import anual corresponent.

Aprovats amb els vots a favor dels grups comarcals Socialista – Candidatura de Progrés, Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal, Junts per Catalunya – Compromís Municipal, En Comú Podem-Confluència i Partit Popular/Partido Popular, i l’abstenció de Candidatura d’Unitat Popular-Coalició Alternativa Municipalista

ACORD CALDES DE MONTBUI  ACORD LA LLAGOSTA   ACORD TAGAMANENT   

20-40. Aprovar el contingut i la signatura de la pròrroga del conveni per a la prestació d’assistència tècnica en matèria de gestió energètica i d'aigua l’Ajuntament de Campins, l’Ajuntament de Cànoves i Samalús, l’Ajuntament de Cardedeu, l'Ajuntament de Figaró-Montmany, l’Ajuntament de Fogars de Montclús, l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès, l’Ajuntament de Gualba, l’Ajuntament de Lliçà de Vall, l’Ajuntament de Llinars del Vallès, l’Ajuntament de Montmeló, l’Ajuntament de Montornès del Vallès, l’Ajuntament de Montseny, l’Ajuntament de la Roca del Vallès, l’Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor, l’Ajuntament de Sant Celoni, l’Ajuntament de Sant Feliu de Codines, l’Ajuntament de Sant Fost de Campsentelles, l’Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor, l’Ajuntament de Santa Maria de Martorelles, l’Ajuntament de Santa Maria de Palautordera i l’Ajuntament de Vallgorguina.

El Ple ha aprovat les pròrrogues dels convenis per a la prestació d’assistència tècnica en matèria de gestió energètica i d'aigua fins el 31 de desembre de 2025 amb els ajuntaments de Campins, Cànoves i Samalús, Cardedeu, Figaró-Montmany, Fogars de Montclús, les Franqueses del Vallès, Gualba, Lliçà de Vall, Llinars del Vallès, Montmeló, Montornès del Vallès, Montseny, la Roca del Vallès, Sant Antoni de Vilamajor, Sant Celoni, Sant Feliu de Codines, Sant Fost de Campsentelles, Sant Pere de Vilamajor, Santa Maria de Martorelles, Santa Maria de Palautordera I Vallgorguina, així com l’import anual corresponent.

Aprovats amb els vots a favor dels grups comarcals Socialista – Candidatura de Progrés, Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal, Junts per Catalunya – Compromís Municipal, En Comú Podem-Confluència i Partit Popular/Partido Popular, i l’abstenció de Candidatura d’Unitat Popular-Coalició Alternativa Municipalista

ACORD CAMPINS   ACORD CÀNOVES I SAMALÚS  ACORD CARDEDEU   ACORD FIGARÓ-MONTMANY  ACORD FOGARS DE MONTCLÚS  ACORD LES FRANQUESES DEL VALLÈS   ACORD GUALBA  ACORD LLIÇÀ DE VALL  ACORD LLINARS DEL VALLÈS  ACORD MONTMELÓ  ACORD MONTORNÈS DEL VALLÈS  ACORD MONTSENY  ACORD LA ROCA DEL VALLÈS  ACORD SANT ANTONI DE VILAMAJOR  ACORD SANT CELONI  ACORD SANT FELIU DE CODINES  ACORD SANT FOST DE CAMPSENTELLES  ACORD SANT PERE DE VIALAMJOR  ACORD SANTA MARIA DE MARTORELLES  ACORD SANTA MARIA DE PALAUTORDERA  ACORD VALLGORGUINA  

41. Aprovar el contingut i la signatura del conveni per a la prestació d’assistència tècnica en matèria de gestió energètica i d'aigua amb l’Ajuntament de Vallromanes.

El Ple ha aprovat acceptar l’encàrrec de gestió per a la prestació d’assistència tècnica en matèria de gestió energètica i d’aigua a l’Ajuntament de Vallromanes i aprovar el contingut i la signatura del conveni per a la prestació d’assistència tècnica.

Aprovat amb els vots a favor dels grups comarcals Socialista – Candidatura de Progrés, Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal, Junts per Catalunya – Compromís Municipal, En Comú Podem-Confluència i Partit Popular/Partido Popular, i l’abstenció de Candidatura d’Unitat Popular-Coalició Alternativa Municipalista

ACORD

42-43. Aprovar el contingut i la signatura de la pròrroga del conveni per a la prestació d’assistència tècnica en matèria d’enginyeria amb l’Ajuntament de Cardedeu i l’Ajuntament de Sant Fost de Campsentelles.

El Ple ha aprovat les pròrrogues dels convenis per a la prestació d’assistència tècnica en matèria d’enginyeria fins el 31 de desembre de 2025 amb els ajuntaments de Cardedeu i Sant Fost de Campsentelles, així com l’import corresponent.

Aprovats amb els vots a favor dels grups comarcals Socialista – Candidatura de Progrés, Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal, Junts per Catalunya – Compromís Municipal, En Comú Podem-Confluència i Partit Popular/Partido Popular, i l’abstenció de Candidatura d’Unitat Popular-Coalició Alternativa Municipalista

ACORD CARDEDEU  ACORD SANT FOST DE CAMPSENTELLES

44. Aprovar la liquidació econòmica corresponent a l’any 2022 del conveni per a la prestació d’assistència tècnica en matèria d’enginyeria amb l’Ajuntament de FigaróMontmany i la pròrroga del conveni.

El Ple ha aprovat la liquidació econòmica del conveni per a la prestació d’assistència tècnica en matèria d’enginyeria amb l’Ajuntament de Figaró-Montmany corresponent al servei prestat durant l’exercici 2022. També ha aprovat el contingut i la signatura de la pròrroga del conveni fins a 31 de desembre de 2025 i la corresponent aportació econòmica.

Aprovats amb els vots a favor dels grups comarcals Socialista – Candidatura de Progrés, Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal, Junts per Catalunya – Compromís Municipal i En Comú Podem-Confluència, i l’abstenció de Candidatura d’Unitat Popular-Coalició Alternativa Municipalista i Partit Popular/Partido Popular

ACORD

45-47. Aprovar la liquidació corresponent a l'any 2022 dels conveni per a la prestació d’assistència tècnica en matèria d'arquitectura i enginyeria amb l'Ajuntament de Fogars de Montclús, l’Ajuntament de Montseny i l’Ajuntament Santa Maria de Martorelles i la pròrroga dels convenis. 

El Ple ha aprovat la liquidació econòmica del conveni per a la prestació d’assistència tècnica en matèria d'arquitectura i enginyeria amb els ajuntaments de Fogars de Montclús, Montseny i Santa Maria de Martorelles corresponent al servei prestat durant l’exercici 2022. També ha aprovat el contingut i la signatura de la pròrroga del conveni fins a 31 de desembre de 2025 i la corresponent aportació econòmica.

Aprovats amb els vots a favor dels grups comarcals Socialista – Candidatura de Progrés, Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal, Junts per Catalunya – Compromís Municipal i En Comú Podem-Confluència, i l’abstenció de Candidatura d’Unitat Popular-Coalició Alternativa Municipalista i Partit Popular/Partido Popular

ACORD FOGARS DE MONTCLÚS  ACORD MONTSENY  ACORD SANTA MARIA DE MARTORELLES

48. Aprovar el contingut i la signatura del conveni per a la prestació d’assistència tècnica en matèria d’enginyeria i medi ambient amb l’Ajuntament de la Roca del Vallès.

El Ple ha aprovat el contingut i la signatura del conveni per a la prestació d’assistència tècnica en matèria d’enginyeria i medi ambient amb l’Ajuntament de la Roca del Vallès, així com l’import corresponent.

Aprovat amb els vots a favor dels grups comarcals Socialista – Candidatura de Progrés, Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal, Junts per Catalunya – Compromís Municipal, En Comú Podem-Confluència i Partit Popular/Partido Popular, i l’abstenció de Candidatura d’Unitat Popular-Coalició Alternativa Municipalista

ACORD

49. Aprovar la liquidació per l'assistència tècnica en matèria d'enginyeria i medi ambient durant l'exercici 2022 a l'Ajuntament de Vallromanes, acceptar l'encàrrec de gestió i aprovar el contingut i la signatura d'un conveni de col·laboració per a la prestació d’assistència tècnica en aquestes matèries.

El Ple ha aprovat la liquidació corresponent al Servei prestat durant l’exercici 2022 en l’assistència en matèria d’enginyeria i en medi ambient. També formalitzar un conveni amb l'Ajuntament de Vallromanes per a la prestació del servei d’assistència tècnica en matèria d’enginyeria i de medi ambient, i establir el cost total de l'assistència tècnica.

Aprovats amb els vots a favor dels grups comarcals Socialista – Candidatura de Progrés, Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal, Junts per Catalunya – Compromís Municipal i En Comú Podem-Confluència, i l’abstenció de Candidatura d’Unitat Popular-Coalició Alternativa Municipalista i Partit Popular/Partido Popular

ACORD

50. Aprovar la liquidació econòmica corresponent a l'any 2022 del conveni per a la prestació d'assistència tècnica en matèria d'enginyeria i medi ambient amb l’Ajuntament de Gualba i llur pròrroga.

El Ple ha aprovat la liquidació corresponent al Servei prestat durant l’exercici 2022 en l’assistència en matèria d’enginyeria i en medi ambient, així com la pròrroga i l'import corresponent.

Aprovats amb els vots a favor dels grups comarcals Socialista – Candidatura de Progrés, Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal, Junts per Catalunya – Compromís Municipal i En Comú Podem-Confluència, i l’abstenció de Candidatura d’Unitat Popular-Coalició Alternativa Municipalista i Partit Popular/Partido Popular

ACORD

51. Aprovar la liquidació econòmica corresponent a l’any 2022 del conveni per a la prestació d’assistència tècnica en matèria de medi ambient amb l’Ajuntament Vallgorguina i la pròrroga del conveni.

El Ple ha aprovat la liquidació corresponent al Servei prestat durant l’exercici 2022 en l’assistència en matèria d’enginyeria i en medi ambient, així com la pròrroga i l'import corresponent.

Aprovats amb els vots a favor dels grups comarcals Socialista – Candidatura de Progrés, Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal, Junts per Catalunya – Compromís Municipal i En Comú Podem-Confluència, i l’abstenció de Candidatura d’Unitat Popular-Coalició Alternativa Municipalista i Partit Popular/Partido Popular

ACORD

52. Acceptar l'encàrrec de gestió i aprovar el contingut i la signatura del conveni per la prestació d'assistència tècnica en matèria d'enginyeria i mobilitat amb l'Ajuntament de Caldes de Montbui.

El Ple ha aprovat formalitzar un conveni de col·laboració amb l'Ajuntament de Caldes de Montbu per a la prestació d’assistència tècnica en matèria d’enginyeria i mobilitat i el cost associat.

Aprovat amb els vots a favor dels grups comarcals Socialista – Candidatura de Progrés, Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal, Junts per Catalunya – Compromís Municipal, En Comú Podem-Confluència i Partit Popular/Partido Popular, i l’abstenció de Candidatura d’Unitat Popular-Coalició Alternativa Municipalista

ACORD

ÀREA DE PERSONES I VALORS

53. Ratificar el Decret de Presidència 2023PRES000563, de 30 d’octubre, de sol·licitud d’adhesió del Consell Comarcal al Pla de formació corresponent a l’any 2024 per l’ocupació de caràcter agrupat promogut per l’Associació Catalana de Municipis.

El Ple ha aprovat sol·licitar l’adhesió del Consell Comarcal al Pla de formació corresponent a l’any 2024 per l’ocupació de caràcter agrupat promogut per l’Associació Catalana de Municipis.

Aprovat amb els vots a favor dels grups comarcals Socialista – Candidatura de Progrés, Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal, Junts per Catalunya – Compromís Municipal, En Comú Podem-Confluència i Partit Popular/Partido Popular, i l’abstenció de Candidatura d’Unitat Popular-Coalició Alternativa Municipalista

ACORD

54. Modificar la plantilla de personal del Consell Comarcal aprovada pel Ple de 21 de desembre de 2022.

El Ple ha aprovat modificar la plantilla del Consell Comarcal corresponent a l’any 2023, aprovada pel Ple del 21 de desembre 2022 i modificada pel Ple el 10 de maig de 2023 i establir la plantilla de personal per l’any 2023 amb les modificacions proposades.

Aprovat amb els vots a favor dels grups comarcals Socialista – Candidatura de Progrés, Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal, Junts per Catalunya – Compromís Municipal, En Comú Podem-Confluència i Partit Popular/Partido Popular, i l’abstenció de Candidatura d’Unitat Popular-Coalició Alternativa Municipalista

ACORD

55. Modificar la relació de llocs de treball.

El Ple ha aprovat la modificació de la Refosa de la Relació de llocs de treball del Consell Comarcal del Vallès Oriental aprovada el 20 de juliol de 2022, modificada el 22 de desembre de 2022 i el 18 de maig de 2023.

Aprovat amb els vots a favor dels grups comarcals Socialista – Candidatura de Progrés, Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal, Junts per Catalunya – Compromís Municipal, En Comú Podem-Confluència i Partit Popular/Partido Popular, i l’abstenció de Candidatura d’Unitat Popular-Coalició Alternativa Municipalista

ACORD

56. Aprovar la modificació de l’Oferta pública d’ocupació per l’any 2023 aprovada pel Ple del Consell Comarcal el 22 de març de 2023 i modificada el 21 de maig de 2023, amb les places que integren la taxa específica d’acord amb el que preveu la Llei 31/2022, de 23 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2023.

El Ple ha aprovat, amb caràcter extraordinari, la modificació de l’Oferta pública d’ocupació per l’any 2023 aprovada pel Ple del Consell Comarcal el 22 de març de 2023 i modificada el 21 de maig de 2023, amb les places que integren la taxa específica d’acord amb el que preveu la Llei 31/2022, de 23 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2023.

Aprovat amb els vots a favor dels grups comarcals Socialista – Candidatura de Progrés, Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal, Junts per Catalunya – Compromís Municipal, En Comú Podem-Confluència i Partit Popular/Partido Popular, i l’abstenció de Candidatura d’Unitat Popular-Coalició Alternativa Municipalista

ACORD

57. Aprovar la compatibilitat d’un lloc de treball amb la funció docent.

El Ple ha aprovat la compatibilitat d'una treballadora, adscrita a l’Àrea de Polítiques Socials i d’Igualtat, Servei d’Atenció a la Infància i l’Adolescència-SEAIA del Consell Comarcal del Vallès Oriental per signar contracte com a professora universitària associada a la Facultat d’Educació de la Universitat de Barcelona.

Aprovat amb els vots a favor dels grups comarcals Socialista – Candidatura de Progrés, Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal, Junts per Catalunya – Compromís Municipal i En Comú Podem-Confluència i l’abstenció de Candidatura d’Unitat Popular-Coalició Alternativa Municipalista i Partit Popular/Partido Popular

58. Aprovar la compatibilitat d’un lloc de treball amb un segon lloc a una altra administració.

El Ple ha aprovat la compatibilitat d'una treballadora adscrita a l’Àrea de Serveis Personals per dur a terme la coordinació i la gestió del programa de Benestar Emocional per a la Infància i l’Adolescència amb el lloc de treball d’educadora social que desenvolupa a l’ajuntament de Sant Andeu de Llavaneres.

Aprovat amb els vots a favor dels grups comarcals Socialista – Candidatura de Progrés, Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal, Junts per Catalunya – Compromís Municipal i En Comú Podem-Confluència i l’abstenció de Candidatura d’Unitat Popular-Coalició Alternativa Municipalista i Partit Popular/Partido Popular

59. Aprovar les bases reguladores del procés de selecció per la substitució de la persona que ocupa la plaça de tècnic/a auxiliar d’acollida el temps que es prolongui la situació d’incapacitat laboral temporal, permisos de maternitat i altres relacionats.

El Ple ha aprovat  les bases reguladores del procés de selecció per a la substitució de la persona que ocupa la plaça de tècnic/a auxiliar d’acollida el temps que es prolongui la situació d’incapacitat laboral temporal, permisos de maternitat i altres relacionats.

  • Una plaça de tècnic/a auxiliar d’acollida del grup de classificació C1, subescala administratiu/va, escala administració general, de la plantilla del personal laboral temporal del Consell Comarcal adscrita a l’Àrea de Polítiques Socials i d’Igualtat. La vinculació de la persona seleccionada serà mitjançant un contracte laboral de substitució de la persona que ocupa la plaça (EVS).

Aprovat amb els vots a favor dels grups comarcals Socialista – Candidatura de Progrés, Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal, Junts per Catalunya – Compromís Municipal, En Comú Podem-Confluència i Partit Popular/Partido Popular, i l’abstenció de Candidatura d’Unitat Popular-Coalició Alternativa Municipalista

ACORD

60. Aprovar les bases reguladores del procés de selecció d’una plaça de tècnic/a superior de Salut de la plantilla de personal funcionari interí per programes temporals.

El Ple ha aprovat les bases reguladores del procés de selecció d’una plaça de la plantilla de personal funcionari interí per programes temporals:

  • Una plaça de tècnic/a superior de Salut del grup de classificació A1, subescala tècnica superior, administració general de la plantilla dels funcionaris interins per programes temporals del Consell Comarcal adscrita l’Àrea Medi Ambient i Territori. (Assistència tècnica a Canovelles, Lliça de Vall i Sant Celoni). La vinculació de la persona seleccionada serà mitjançant un nomenament de funcionari interí per programes temporals (Assistència tècnica Canovelles, Lliça de Vall i Sant Celoni).

Aprovat amb els vots a favor dels grups comarcals Socialista – Candidatura de Progrés, Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal, Junts per Catalunya – Compromís Municipal, En Comú Podem-Confluència i Partit Popular/Partido Popular, i l’abstenció de Candidatura d’Unitat Popular-Coalició Alternativa Municipalista

ACORD

ÀREA DE POLÍTIQUES SOCIALS

61. Modificar el text del Conveni 2022-2025 per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració en matèria de serveis socials i altres programes relatius al benestar social, amb els ajuntaments de Santa Eulàlia de Ronçana i Vilanova del Vallès.

El Ple ha aprovat el contingut i la signatura de la modificació del conveni entre el Consell Comarcal del Vallès Oriental i els ajuntaments de Santa Eulàlia de Ronçana i Vilanova del Vallès per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració en matèria de serveis socials i altres programes relatius al benestar social, per al període 2022-2025.

Aprovat amb els vots a favor dels grups comarcals Socialista – Candidatura de Progrés, Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal, Junts per Catalunya – Compromís Municipal, En Comú Podem-Confluència i Partit Popular/Partido Popular, i l’abstenció de Candidatura d’Unitat Popular-Coalició Alternativa Municipalista

ACORD

62. Aprovar l’adhesió a la Declaració institucional del 25 de novembre de 2023, Dia internacional per a l’eliminació de la violència vers les dones elaborat pel Departament d’Igualtat i Feminismes de la Generalitat de Catalunya.

El Ple ha aprovat l'adhesió del Consell Comarcal a la Declaració institucional del 25 de novembre de 2023, Dia internacional per a l’eliminació de la violència vers les dones elaborat pel Departament d’Igualtat i Feminismes de la Generalitat de Catalunya.

Aprovat per unanimitat

DECLARACIÓ

ÀREA DE SALUT

63-66. Aprovar el contingut i la signatura de pròrroga del conveni per a la prestació d’assistència tècnica en matèria de salut pública amb l’Ajuntament de Caldes de Montbui, l’Ajuntament de Cardedeu, l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès i l’Ajuntament de la Roca del Vallès.

El Ple ha aprovat les pròrrogues dels convenis per a la prestació d’assistència tècnica en matèria de salut pública amb els ajuntaments de Caldes de Montbui,  Cardedeu,  les Franqueses del Vallès i la Roca del Vallès fins el 31 de desembre de 2025 i el règim econòmic associat.

Aprovat amb els vots a favor dels grups comarcals Socialista – Candidatura de Progrés, Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal, Junts per Catalunya – Compromís Municipal, En Comú Podem-Confluència i Partit Popular/Partido Popular, i l’abstenció de Candidatura d’Unitat Popular-Coalició Alternativa Municipalista

ACORD CALDES DE MONTBUI  ACORD CARDEDEU  ACORD LES FRANQUESES DEL VALLÈS  ACORD LA ROCA DEL VALLÈS

67-68. Acceptar l’encàrrec de gestió i aprovar el contingut i la signatura del conveni per a la prestació d’assistència tècnica en matèria de salut pública amb l’Ajuntament de Lliçà de Vall i l’Ajuntament de Sant Celoni.

El Ple ha aprovat acceptar l’encàrrec de gestió i aprovar el contingut i la signatura dels convenis per a la prestació d’assistència tècnica en matèria de salut pública amb els ajuntaments de Lliçà de Vall i Sant Celoni i el règim econòmic associat.

Aprovat amb els vots a favor dels grups comarcals Socialista – Candidatura de Progrés, Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal, Junts per Catalunya – Compromís Municipal, En Comú Podem-Confluència i Partit Popular/Partido Popular, i l’abstenció de Candidatura d’Unitat Popular-Coalició Alternativa Municipalista

ACORD LLIÇÀ DE VALL   ACORD SANT CELONI

ÀREA DE TURISME

69. Aprovar el pla d’acció de turisme de l’any 2024.

El Ple ha aprovat el Pla d’accions de turisme per a l’any 2024.

Aprovat amb els vots a favor dels grups comarcals Socialista – Candidatura de Progrés, Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal, Junts per Catalunya – Compromís Municipal, En Comú Podem-Confluència i Partit Popular/Partido Popular, i l’abstenció de Candidatura d’Unitat Popular-Coalició Alternativa Municipalista

ACORD

70. Aprovar el contingut i la signatura del protocol addicional al conveni per a l’elaboració, la concertació, l’execució i el finançament de polítiques públiques de turisme, per a l’any 2024 amb els ajuntaments de la comarca i l’Entitat pública empresarial Granollers Mercat.

El Ple ha aprovat el contingut i la signatura del protocol addicional al conveni per a l’elaboració, la concertació, l’execució i el finançament de polítiques públiques de turisme, per a l’any 2024, amb els ajuntaments d’Aiguafreda, l’Ametlla del Vallès, Bigues i Riells del Fai, Caldes de Montbui, Campins, Canovelles, Cànoves i Samalús, Cardedeu, Figaró-Montmany, Fogars de Montclús, les Franqueses del Vallès, la Garriga, la Llagosta, Gualba, Lliçà d’Amunt, Lliçà de Vall, Llinars del Vallès, Martorelles, Mollet del Vallès, Montmeló, Montornès del Vallès, Montseny, Parets del Vallès, la Roca del Vallès, Sant Antoni de Vilamajor, Sant Celoni, Sant Esteve de Palautordera, Sant Feliu de Codines, Sant Fost de Campsentelles, Sant Pere de Vilamajor, Santa Eulàlia de Ronçana, Santa Maria de Martorelles, Santa Maria de Palautordera, Tagamanent, Vallgorguina, Vallromanes, Vilalba Sasserra i Vilanova del Vallès, i l’Entitat Pública Empresarial Granollers Mercat.

Aprovat amb els vots a favor dels grups comarcals Socialista – Candidatura de Progrés, Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal, Junts per Catalunya – Compromís Municipal, En Comú Podem-Confluència i Partit Popular/Partido Popular, i l’abstenció de Candidatura d’Unitat Popular-Coalició Alternativa Municipalista

ACORD

ÀREES D’EDUCACIÓ I DE POLÍTIQUES SOCIALS

71. Aprovar el contingut i la signatura d’un conveni de col·laboració per a l’establiment de les condicions de gestió i funcionament dels ajuts individuals de menjador del Consell Comarcal del Vallès Oriental amb els ajuntaments de la comarca.

El Ple ha aprovat el contingut i la signatura d’un conveni de col·laboració per a l’establiment de les condicions de gestió i funcionament dels ajuts individuals de menjador del Consell Comarcal del Vallès Oriental amb els ajuntaments de la comarca.

Aprovat amb els vots a favor dels grups comarcals Socialista – Candidatura de Progrés, Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal, Junts per Catalunya – Compromís Municipal, En Comú Podem-Confluència i Partit Popular/Partido Popular, i l’abstenció de Candidatura d’Unitat Popular-Coalició Alternativa Municipalista

ACORD

MOCIONS

72. Moció conjunta sobre la guerra entre Israel i Hamàs i per la fi del conflicte entre Israel i Palestina.

Aprovada amb els vots a favor dels grups comarcals Socialista – Candidatura de Progrés, Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal, Junts per Catalunya – Compromís Municipal, En Comú Podem-Confluència i Partit Popular/Partido Popular, i el vot en contra de Candidatura d’Unitat Popular-Coalició Alternativa Municipalista

MOCIÓ

73. Moció del Grup Comarcal de la Candidatura d’Unitat Popular - Alternativa Municipalista per la reducció de la jornada laboral al Consell Comarcal del Vallès Oriental.

Rebutjada. Va votar a favor Candidatura d’Unitat Popular-Coalició Alternativa Municipalista i van votar en contra els grups comarcals Socialista – Candidatura de Progrés, Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal, Junts per Catalunya – Compromís Municipal, En Comú Podem-Confluència i Partit Popular/Partido Popular

MOCIÓ

PER URGÈNCIA

URG 1. Aprovar el contingut i la signatura del conveni per a la prestació d'assistència tècnica en matèria d'habitatge amb l'Ajuntament de la Llagosta

El Ple ha aprovat el contingut i la signatura del conveni de col·laboració en matèria d’habitatge amb l’Ajuntament la Llagosta per a la prestació d’assistència en el desenvolupament de polítiques públiques d’habitatge que ofereix l’Oficina d’Habitatge del Vallès Oriental.

Aprovat amb els vots a favor dels grups comarcals Socialista – Candidatura de Progrés, Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal, Junts per Catalunya – Compromís Municipal, En Comú Podem-Confluència i Partit Popular/Partido Popular, i l’abstenció de Candidatura d’Unitat Popular-Coalició Alternativa Municipalista

ACORD

URG 2. Aprovar l’expedient 40 de modificació de crèdits del Pressupost general d’ingressos i despeses de l’exercici 2023, en la seva modalitat de suplements de crèdit.

El Ple ha aprovat l’expedient de modificació de crèdits número 40/2023 del pressupost general d’ingressos i despeses de l’any 2023 en la modalitat de suplement de crèdit, en el sentit següent:

DISMINUCIÓ PRESSUPOST DESPESES 90 92000 50003 Fons contingències increments salarial 2023 (0,5%) ....................... 41.285,50 €

Aprovat amb els vots a favor dels grups comarcals Socialista – Candidatura de Progrés, Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal, Junts per Catalunya – Compromís Municipal i En Comú Podem-Confluència i l’abstenció de Candidatura d’Unitat Popular-Coalició Alternativa Municipalista i Partit Popular/Partido Popular

ACORD

URG 3. Aprovar el contingut i la signatura d’un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Parets del Vallès per al desplegament de la descentralització de l’Oficina Jove del Vallès Oriental pels anys 2024 i 2025.

El Ple ha aprovat el contingut i la signatura d’un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Parets del Vallès per al desplegament de la descentralització de l’Oficina Jove del Vallès Oriental pels anys 2024 i 2025 i el règim econòmic.

Aprovat amb els vots a favor dels grups comarcals Socialista – Candidatura de Progrés, Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal, Junts per Catalunya – Compromís Municipal, En Comú Podem-Confluència i Partit Popular/Partido Popular, i l’abstenció de Candidatura d’Unitat Popular-Coalició Alternativa Municipalista

ACORD

URG 4. Aprovar el contingut i la signatura de la pròrroga del conveni per a la prestació d’assistència tècnica en matèria d'enginyeria amb l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès.

El Ple ha aprovat el contingut i la signatura de la pròrroga del conveni per a la prestació d’assistència tècnica en matèria d’enginyeria amb l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès fins el 31 de desembre de 2025 i el seu règim econòmic.

Aprovat amb els vots a favor dels grups comarcals Socialista – Candidatura de Progrés, Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal, Junts per Catalunya – Compromís Municipal, En Comú Podem-Confluència i Partit Popular/Partido Popular, i l’abstenció de Candidatura d’Unitat Popular-Coalició Alternativa Municipalista

ACORD

URG 5. Aprovar el contingut i la signatura de la pròrroga del conveni per a la prestació d'assistència tècnica en matèria d'enginyeria amb l'Ajuntament de Montornès del Vallès.

El Ple ha aprovat el contingut i la signatura de la pròrroga del conveni per a la prestació d’assistència tècnica en matèria d’enginyeria amb l’Ajuntament de Montornès del Vallès fins el 31 de desembre de 2025 i el seu règim econòmic.

Aprovat amb els vots a favor dels grups comarcals Socialista – Candidatura de Progrés, Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal, Junts per Catalunya – Compromís Municipal, En Comú Podem-Confluència i Partit Popular/Partido Popular, i l’abstenció de Candidatura d’Unitat Popular-Coalició Alternativa Municipalista

ACORD

URG 6. Aprovar la liquidació econòmica corresponent a l’any 2022 del conveni per a la prestació d’assistència tècnica en matèria d’arquitectura amb l’Ajuntament de Cànoves i Samalús.

El Ple ha aprovat la liquidació econòmica corresponent al Servei prestat durant l’exercici 2022 en matèria d’arquitectura amb l’Ajuntament de Cànoves i Samalús.

Aprovat amb els vots a favor dels grups comarcals Socialista – Candidatura de Progrés, Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal, Junts per Catalunya – Compromís Municipal i En Comú Podem-Confluència i l’abstenció de Candidatura d’Unitat Popular-Coalició Alternativa Municipalista i Partit Popular/Partido Popular

ACORD

URG 7. Complementar la liquidació econòmica corresponent a l'any 2022 del conveni per a la prestació d'assistència tècnica en matèria d'enginyeria amb l'Ajuntament de Martorelles.

El Ple ha aprovat revisar la liquidació corresponent al Servei prestat durant l’exercici 2022 amb l'Ajuntament de Martorelles.

Aprovat amb els vots a favor dels grups comarcals Socialista – Candidatura de Progrés, Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal, Junts per Catalunya – Compromís Municipal i En Comú Podem-Confluència i l’abstenció de Candidatura d’Unitat Popular-Coalició Alternativa Municipalista i Partit Popular/Partido Popular

ACORD

URG 8. Aprovar la liquidació econòmica corresponent a l'any 2022 del conveni per a la prestació d'assistència tècnica en matèria d'arquitectura i d'enginyeria amb l'Ajuntament de Tagamanent.

El Ple ha aprovat la liquidació econòmica corresponent al Servei prestat durant l’exercici 2022 en matèria d’arquitectura i d'enginyeria amb l'Ajuntament de Tagamanent.

Aprovat amb els vots a favor dels grups comarcals Socialista – Candidatura de Progrés, Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal, Junts per Catalunya – Compromís Municipal i En Comú Podem-Confluència i l’abstenció de Candidatura d’Unitat Popular-Coalició Alternativa Municipalista i Partit Popular/Partido Popular

ACORD

URG 9. Complementar la liquidació econòmica corresponent a l'any 2022 del conveni per a la prestació d'assistència tècnica en matèria d'arquitectura amb l'Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor.

El Ple ha aprovat revisar la liquidació corresponent al Servei prestat durant l’exercici 2022 amb l'Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor.

Aprovat amb els vots a favor dels grups comarcals Socialista – Candidatura de Progrés, Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal, Junts per Catalunya – Compromís Municipal i En Comú Podem-Confluència i l’abstenció de Candidatura d’Unitat Popular-Coalició Alternativa Municipalista i Partit Popular/Partido Popular

ACORD

URG 10. Aprovar el contingut i la signatura del conveni per a la prestació del servei d’assistència en matèria de Tecnologies de la Informació i la Comunicació amb l’Ajuntament de Santa Maria de Martorelles.

El Ple ha aprovat el contingut i la signatura d’un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de de Santa Maria de Martorelles per a la prestació del servei d’assistència en matèria de Tecnologies de la Informació i la Comunicació amb data d’inici 1 de gener de 2024 i vigència d’un any i l'acord econòmic associat.

Aprovat amb els vots a favor dels grups comarcals Socialista – Candidatura de Progrés, Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal, Junts per Catalunya – Compromís Municipal, En Comú Podem-Confluència i Partit Popular/Partido Popular, i l’abstenció de Candidatura d’Unitat Popular-Coalició Alternativa Municipalista

ACORD

II. PART DE SEGUIMENT I CONTROL

1. Donar compte dels decrets de Presidència del 2023PRES000497, de 22 de setembre, al 2023PRES000601, de 16 de novembre.

2. Donar compte dels decrets de Gerència del 2023GER001556, de 22 de setembre, al 2023GER001899, de 16 de novembre.

3. Donar compte de l’informe trimestral sobre el compliment dels terminis que preveu la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials (3r trimestre 2023).

INFORME

4. Donar compte de l’estat d’execució del pressupost corresponent al tercer trimestre de 2023

INFORME

74. Precs i preguntes.

https://www.vallesoriental.cat/media/repository/Imatges_recurs/ODS/ODS.png https://www.vallesoriental.cat/media/repository/Imatges_recurs/ODS/16.jpg

Aquesta acció del Consell Comarcal contribueix a l’Objectiu de Desenvolupament Sostenible (ODS) número 16 "Pau, justícia i institucions sòlides". El Consell Comarcal aposta per treballar, com administració pública, en el marc de l'Agenda 2030 i els ODS.

Darrera actualització: 23.11.2023 | 14:51