El Vallès Oriental consolida al 2022 la recuperació de l’activitat econòmica iniciada el 2021 i mostra una capacitat de recuperació postcovid més ràpida

Dimecres, 29 de novembre de 2023

L’Observatori-Centre d’Estudis del Consell Comarcal ha elaborat l’Informe de Conjuntura Econòmica amb les dades de l’any 2022 i primeres dades del 2023, i un resum executiu.

L'Informe analitza dades d'ocupació, competitivitat territorial i context econòmic del Vallès Oriental. Tot amb l’objectiu de poder analitzar millor la conjuntura i l’estructura socioeconòmica de la comarca i ajudar a tenir elements per a l’anàlisi i el disseny de les polítiques públiques que s’hi desenvolupen.

L’escenari macroeconòmic del 2023 i les seves projeccions s’emmarquen en un context on encara predomina una elevada incertesa, amb riscos que orienten a la baixa l’activitat econòmica, a nivell mundial.

Pel que fa a l’estructura productiva (PIB 2021) del Vallès Oriental, aquesta es caracteritza per la important contribució del sector Serveis (57,30%), molt per sota del que aquest sector representa en el PIB català (74,00%). De fet, el fort pes del sector industrial a la comarca (37,20%) és el que explica que a l’estructura productiva comarcal el pes del sector serveis sigui inferior (al conjunt català la indústria tot just arriba a representar el 19,60%). Aquesta estructura sectorial del PIB es manté pràcticament inalterable en els darrers anys, i a nivell metropolità només l’Alt Penedès registra unes dades similars.

En termes d'ocupació, al Vallès Oriental s'observa la millora de les dades de població assalariada i la recuperació de la xifra de centres de cotització.

Pel que fa al mercat laboral, les dades mostren com aquests darrers anys el context ha estat de recuperació més ràpida després de la crisi sanitària, en comparació amb recessions anteriors, com ara la de 2008. Així, l'any 2022 va tancar amb 19.732 persones en situació d'atur a la comarca, la qual cosa suposa un descens del 2,55% respecte les dades de fa un any.

Amb dades de final del primer semestre de 2023 (juny), la població en situació d’atur a la comarca s’ha situat en 18.990 persones, una disminució del 0,93% respecte fa un any (és a dir, un descens absolut de 178 persones). Aquesta xifra és la més baixa registrada en un mes de juny des de l’any 2008.

Per sexes, es manté la dinàmica: les darreres dades de juny de 2023 mostren que malgrat la millora de les dades d’ocupació han beneficiat a tots 2 sexes, encara es manté un nivell d’atur més alt entre les dones (11.095) que els homes (7.895): un 58,4% de dones envers un 41,6% d’homes. La taxa d'atur se situa en el 10,28%, la masculina puja al 7,79% i la femenina al 12,35%

Pel que fa a les activitats econòmiques, el gruix de l’atur s’ha mantingut en les mateixes activitats que l’any passat, on les activitats administratives van passar a ser l’activitat amb més volum de persones aturades. El juny de 2023 aquesta activitat representa pràcticament el 20% del total dels aturats de la comarca, és a dir, 2 de cada 10 aturats es vinculen a la branca d’activitats administratives i serveis auxiliars.

En segon lloc se situa el comerç a l’engròs i al detall amb gairebé el 16% del total de persones aturades. A continuació es troben les indústries manufactureres (15,58%), l’hostaleria (6,75%) i cal destacar el creixement de les persones aturades Sense Ocupació Anterior (SOA, el 6,60%). En valors absoluts destaquen les reduccions al sector de les activitats administratives i serveis auxiliars (-415), en el comerç a l’engròs i al detall (-25). L’atur creix en l’àmbit de l’hostaleria (62), indústria manufacturera (+34) o l’àmbit del transport i emmagatzematge (+50).

Pel que fa a la contractació, l’any 2022 va tancar amb un total de 142.145 contractes acumulats, un descens absolut del -3,38% vinculat al descens de la contractació temporal, fruit de canvis introduïts per la Reforma Laboral. Això fa que en termes de contractes indefinits s’hagin registrat 28.924 contractes més (un increment del 148,19%) tot i que el descens de la contractació temporal (-33.900 contractes, un -26%), arrossega a la baixa l’evolució global de les xifres.

Entre altres dades, l’Informe també destaca les relatives a la competitivitat territorial: el Vallès Oriental se situa en sisena posició en el rànquing comarcal de comarques més competitives, mostrant un dels majors dinamismes territorials: així la comarca es consolida en termes de competitivitat, amb una combinació de factors claus, com la disponibilitat de sòl, una bona infraestructura de transport, la disponibilitat estratègica i un desenvolupament tecnològic rellevant. Respecte al 2021, la comarca millora en 2 posicions, i passa del 8è al 6è lloc del rànquing.

En l’aspecte negatiu, la comarca registra poques millores en els àmbits de sostenibilitat social i ambiental, que resten com a reptes pendents de millora.

 

https://www.vallesoriental.cat/media/repository/Imatges_recurs/ODS/ODS.png Un dibujo de una caricatura

Descripción generada automáticamente con confianza baja Un dibujo de una cara feliz

Descripción generada automáticamente con confianza baja Imagen que contiene Tabla

Descripción generada automáticamente

Aquesta acció del Consell Comarcal contribueix als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) número 1 “Fi de la pobresa”, 8 “Treball digne i creixement econòmic“ i 11 “Ciutats i comunitats sostenibles”. El Consell Comarcal aposta per treballar, com administració pública, en el marc de l'Agenda 2030 i els ODS.

Darrera actualització: 29.11.2023 | 11:12