Consell de la Formació Professional i l'Ocupació del Vallès Oriental

Entre els agents públics i privats que formen part de la Taula Vallès Oriental Avança (TVOA), es va definir, a la línia 3 del Pla de Reactivació Econòmica i Social del Vallès Oriental, una sèrie d’accions per millorar la formació i l’ocupació de la comarca.

Vinculat a aquestes accions i, per tal de donar resposta a les necessitats de la comarca en aquests dos àmbits, neix el Consell de la Formació Professional i de l’Ocupació del Vallès Oriental, fruit del diàleg entre agents vinculats a la TVOA i agents de l’àmbit de la formació professional i ocupacional.

Aquest nou Consell de la Formació Professional i de l’Ocupació té per objectiu general avançar cap a una planificació conjunta, integrada i coherent dels serveis de formació professional del Vallès Oriental, que s’ajusti a les necessitats dels sectors i les empreses del territori, així com a les estratègies de desenvolupament econòmic productiu a mig i llarg termini locals i comarcal, mitjançant la col·laboració i el consens entre les organitzacions sindicals i empresarials més representatives a Catalunya, les diferents administracions i els actors que intervenen en el sistema de formació professional del territori, alineats amb l’Estratègia Catalana de Formació i Qualificació Professional.

El Ple del Consell Comarcal va aprovar el dia 21 de juliol de 2021 la creació del Consell de la Formació Professional i de l’Ocupació del Vallès Oriental i el seu reglament de funcionament, que prèviament havia estat validat pel Consell d’Alcaldies.

L’entrada en vigor d’aquest reglament de funcionament suposa iniciar un espai de diàleg i de treball específic entre agents públics i privats envers la millora i l’adequació de la Formació Professional i Ocupacional a les necessitats de la comarca.

PLA DE TREBALL. Aprovat el 20 d'abril de 2022 pel consell plenari.