Consell de la Formació Professional i l'Ocupació del Vallès Oriental

Entre els agents públics i privats que formen part de la Taula Vallès Oriental Avança (TVOA), es va definir, a la línia 3 del Pla de Reactivació Econòmica i Social del Vallès Oriental, una sèrie d’accions per millorar la formació i l’ocupació de la comarca.

Vinculat a aquestes accions i, per tal de donar resposta a les necessitats de la comarca en aquests dos àmbits, neix el Consell de la Formació Professional i de l’Ocupació del Vallès Oriental, fruit del diàleg entre agents vinculats a la TVOA i agents de l’àmbit de la formació professional i ocupacional.

Aquest Consell de la Formació Professional i de l’Ocupació té per objectiu general avançar cap a una planificació conjunta, integrada i coherent dels serveis de formació professional del Vallès Oriental, que s’ajusti a les necessitats dels sectors i les empreses del territori, així com a les estratègies de desenvolupament econòmic productiu a mig i llarg termini locals i comarcal, mitjançant la col·laboració i el consens entre les organitzacions sindicals i empresarials més representatives a Catalunya, les diferents administracions i els actors que intervenen en el sistema de formació professional del territori, alineats amb l’Estratègia Catalana de Formació i Qualificació Professional.

El Ple del Consell Comarcal va aprovar el dia 21 de juliol de 2021 la creació del Consell de la Formació Professional i de l’Ocupació del Vallès Oriental i el seu reglament de funcionament, que prèviament havia estat validat pel Consell d’Alcaldies.

L’entrada en vigor d’aquest reglament de funcionament suposa iniciar un espai de diàleg i de treball específic entre agents públics i privats envers la millora i l’adequació de la Formació Professional i Ocupacional a les necessitats de la comarca.

PLA DE TREBALL 2022/23. Aprovat el 20 d'abril de 2022 pel consell plenari.

PLA DE TREBALL 2024. Aprovat l'11 de desembre de 2023 pel consell plenari.

Composició

El Consell de l’FP està presidit pel conseller de Promoció Econòmica, Enric Gisbert, i també formen part de la seva Comissió Permanent el conseller d'Educació, Francesc Sánchez, quatre representants dels ajuntaments designats pel president (les Franqueses del Vallès, Llinars del Vallès, Montornès del Vallès i la Llagosta), un representant de cadascun dels dos sindicats més representatius de Catalunya (UGT, CCOO), un representant de cadascuna de les dues organitzacions empresarials més representatives de Catalunya (PIMEC, UEI) i un representant de cadascun dels consells de la formació professional dels ja existents i d’aquells que es creïn a la comarca (Granollers, Mollet del Vallès i Baix Montseny).

La resta de representants són: dos representants dels centres públics de Formació Professional (un representant dels centres representats al Consell Plenari, i un representant del CIFO de les Franqueses del Vallès), dos representants dels centres de titularitat privada (un representant dels centres de Formació Professional inicial i un representant dels centres de Formació Professional per a l’ocupació representats al Consell Plenari), un representant del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya ubicat a la comarca, un representant dels Serveis Territorials d’Educació Maresme-Vallès Oriental, un representant de l’Agència de la Formació Professional de Catalunya i la Secretaria Tècnica.

Grups de treball:

Relacions externes i sensibilització

Relació necessitats empreses-formació al territori

Planificació territorial i estratègica de l’FP

Transició escola-treball

Abandonament i orientació i ocupació

Darrera actualització: 28.02.2024 | 12:36
Darrera actualització: 28.02.2024 | 12:36