Els serveis d’electricitat, gas i aigua continuen encapçalant les reclamacions a l’Oficina comarcal de Consum el 2023

Dimarts, 26 de març de 2024

El recull de tràmits de l’any 2023 de l’Oficina de Consum del Consell Comarcal, reflecteix que amb el 23,26%, els serveis d’electricitat, gas i aigua continua sent l’àmbit amb més reclamacions.

Li segueixen els serveis de telecomunicacions i internet amb un 11,75%, tot i que respecte a l'any passat s'observa una disminució, ja que l'any 2022 els serveis d’electricitat, gas i aigua representaven un 29,19% i els de telecomunicacions un 13,92%.

En total se n’han tramitat 817 reclamacions, de les quals 190 corresponen a serveis d’electricitat, aigua i gas, 117 a altres serveis (immobiliària, construcció, cura personal, manteniment llar, manteniment i reparació vehicles, serveis funeraris, etc),  i 113 béns de consum/productes (aliments, roba, aparells domèstics, cotxes, etc).

Els serveis de telecomunicacions i internet han rebut 96 reclamacions, els serveis de transport, 71 i els serveis immobiliaris i serveis financers, 64 cadascú. Tanquen la llista de reclamacions les vendes a distància (53), els serveis de viatges i oci (45) i serveis d’ensenyament (4).

El 56,60% de les reclamacions tramitades en arbitratge estimen la sol·licitud presentada per la persona consumidora i el 37,74% estimen en part la sol·licitud presentada i només un 5,66% desestimen la pretensió de la persona que ha presentat la reclamació.

Pel que fa a les consultes, aquestes han experimentat un augment del 4,38% respecte a l’any 2022. En total, se n’han rebut 572. D’aquestes, 142 corresponen a serveis de gas, electricitat i aigua. Li segueix en segon lloc els béns de consum amb 97 consultes, i els serveis de telecomunicacions i internet amb 93.

Completen la llista altres serveis generals de consum amb 78, serveis financers (61), servei de transport (54), serveis de viatge i oci (22), servies immobiliaris (21) i serveis d’ensenyament (4).

El total de casos atesos a l’Oficina han estat 1.399 (817 reclamacions; 572 consultes; 10 queixes).

Per altra banda, destaca que el 2023 s'han obert 203 actuacions (inspeccions) al Vallès Oriental per part del servei d'inspecció de l'Agència Catalana del Consum. Les causes han estat: incompliment de normativa de productes, incompliments de seguretat, manca de documentació comercial en català, no s’informa de l’horari de l’establiment, no consten la totalitat dels preus dels menjars i begudes que s’ofereixen, no s’anuncia l’existència de fulls oficials de queixa, reclamació i denúncia, o incompliments d'etiquetatge del producte

L’Oficina Comarcal d’Informació a les Persones Consumidores (OCIC) és un servei públic i gratuït que ofereix el Consell Comarcal amb el suport de l’Agència Catalana del Consum i la Diputació de Barcelona.

L’objectiu principal és informar, orientar i assessorar a les persones consumidores en la defensa i la protecció dels seus drets.

 

Gráfico, Gráfico de proyección solar

Descripción generada automáticamente Un dibujo de una persona

Descripción generada automáticamente con confianza media Interfaz de usuario gráfica

Descripción generada automáticamente con confianza media Imagen que contiene Diagrama

Descripción generada automáticamente      

Aquesta acció del Consell Comarcal contribueix als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) número 10 “Reducció de les desigualtats”, 12 “Consum i producció responsables” i 17 “Aliança pels objectius”. El Consell Comarcal aposta per treballar, com administració pública, en el marc de l'Agenda 2030 i els ODS.

Darrera actualització: 28.03.2024 | 09:34