Avanç atur. Juliol 2021

Dimarts, 3 d'agost de 2021 a les 00:00

El juliol és, de nou, un mes de descens de l’atur

 

Aquest mes de juliol s’ha registrat un nou descens de les xifres d’atur, mantenint-se la tònica iniciada en els darrers mesos. Així, hi ha un total de  22.499 persones  registrades a les Oficines de Treball, 1.631 persones menys que el mes de juny passat, fet que suposa un descens relatiu del 6%. Respecte fa un any, l’atur ha disminuït en 3.301 persones, un descens de gairebé el 13% i que situen la xifra de persones aturades a nivells propers als mesos anteriors a l’esclat de la pandèmia, el març de 2020.

 

A Catalunya, en finalitzar el mes de juliol es comptabilitzen 408.314 persones aturades registrades a les oficines de Treball a Catalunya. Aquesta xifra suposa una reducció del 8,4%

respecte del juny, amb 37.548 persones aturades registrades menys. De fet, des de l’any 2010, l’atur registrat ha presentat descensos en el mes de juliol, i enguany registra la caiguda més intensa i voluminosa en un mes de juliol.

Cal recordar que en les dades d’atur no hi ha incloses les persones afectades per expedients de regulació temporal d’ocupació, en no ser considerades dins la classificació d’atur registrat, tal com estableix l’Ordre ministerial d’11 de març de 1985 per la que s’estableixen criteris estadístics per a la mesura de l’atur registrat i que encara no s’ha recuperat la totalitat d’empreses que es troben en situació d’ERTO, malgrat que pràcticament el 85% de les empreses afectades han anat recuperant la normalitat.

Darrera actualització: 03.08.2021 | 13:38