Servei d’Informació Estadística

SIEM


El SIEM és el traspàs de la informació estadística que cerca, explota i edita l’Observatori-Centre d’Estudis del Vallès Oriental cap als responsables polítics i tècnics de Desenvolupament Local de cada municipi.

La seva finalitat és facilitar la informació estadística disponible a nivell municipal, elaborant diferents informes específics per a cada municipi.

Actualment, el Servei de l'Observatori-Centre d'Estudis envia a cada municipi de la comarca els informes de perfil de l'atur registrat (mensualment) i les dades bàsiques d'estructura productiva(trimestralment).

 

Perfil de l'atur registrat


Dades bàsiques d'estructura productiva