Butlletí de contractació. Quart trimestre de 2023

Dimecres, 10 de gener de 2024

Butlletí de contractació del 4T trimestre de 2023

Durant el quart trimestre de 2023 s’han formalitzat 30.435 contractes, 464 contractes menys que el total de contractes registrats durant el tercer trimestre de l'any passat (-1,50%). Respecte al tercer trimestre de l'any, la xifra de contractes ha dibuixat un lleuger descens, de 226 contractes.

Aquest trimestre la contractació indefinida mostra un decreixement internanual de pràcticament un 8%, amb un descens de -913 de contractes. Alhora, redueix el seu pes respecte la contractació total, i suposa el 34% del total de contractes de la comarca, el trimestre anterior suposava el 36%. L'evolució de la contractació indefinida aquest darrer trimestre mostra la desacceleració de les dades que ja observàvem el trimestre anterior, quan també va décreixer un 7% interanual.  Respecte del quart trimestre de 2023, la contractació masculina disminueix menys que la femenina ( -1,39% i -1,63%, respectivament)

Segueix destacant l’ augment en els contractes fixos discontinus, que és la modalitat que creix amb més força en els darrers temps: així aquest darrer trimestre de l'any se n'han signat 386 més que l'any passat, un 15,55% més que ara fa un any

 

Darrera actualització: 10.01.2024 | 17:53