Butlletí de contractació. Tercer trimestre de 2023

Dilluns, 9 d’octubre de 2023

Butlletí de contractació del 3T trimestre de 2023

Durant el tercer trimestre de 2023 s’han formalitzat 30.661 contractes, 5.951 contractes menys que el total de contractes registrats durant el tercer trimestre de l'any passat (-16,25%). Respecte al segon trimestre de l'any, la xifra de contractes ha dibuixat un lleuger descens, de 81 contractes.

Aquest trimestre la contractació indefinida mostra un decreixement internanual superior al 10%, amb un descens de pràcticament un 1.427 de contractes.L'evolució de la contractació indefinida aquest darrer trimestre mostra la desacceleració de les dades que ja observàvem el trimestre anterior, quan també va décreixer un 7% interanual. Aquest menor creixement també s'ha reflectit al conjunt català o metropolità.

En aquest context de descens de la contractació,  la modalitat que segueix creixent és la dels contractes fixos discontinus: sumen 3.752 en total,  992 CONTRACTES més que el tercer trimestre de 2022.

 

Darrera actualització: 9.10.2023 | 14:02