Dades de Sinistralitat laboral: setembre 2021 i acumulat de l'any

Dimecres, 27 d'octubre de 2021 a les 08:00

Nota d’activitat econòmica: Sinistralitat Laboral

Dades del mes de SETEMBRE de 2021 i acumulat durant l'any

El Vallès Oriental és la quarta comarca de Catalunya on es registren més accidents laborals, d’acord a les darreres dades disponibles. Així, la comarca es situa (per aquest ordre) per darrera del Barcelonès, Vallès Occidental i Baix Llobregat pel que fa al nombre d’accidents laborals amb baixa.

Fins al mes de setembre s’han produït a la nostra comarca un total de 3.556 accidents laborals, el 99% dels quals de caràcter lleu. Només al mes de setembre s’han registrat 505 accidents, dels quals només 2 han sigut de caràcter greu i no s’ha registrat cap víctima mortal. En termes de dades acumulades si que cal lamentar que entre els mesos de gener i setembre de 2021 s’han registrat 5 víctimes mortals per accident laboral a la nostra comarca. Per sectors econòmics, observem com el sector serveis concentra el 54% dels accidents laborals registrats i el sector industrial pràcticament un 30%.

Aquestes xifres reflecteixen la reactivació de l’activitat econòmica respecte a l’any passat, marcat per la pandèmia, i on es va produir un comportament a l’inrevés dels accidents de treball, és a dir, es va registrar una poc habitual disminució del conjunt dels accidents amb baixa de caràcter lleu,  tot i que a nivell de conjunt de Catalunya hi va haver un augment significatiu dels mortals.  En aquest sentit, cal tenir en compte que  les dades de sinistralitat laboral estan sovint afectades per  la precarietat laboral present en moltes activitats econòmiques.

A la imatge adjunta podreu veure  la distribució dels accidents laborals per sexe i segons tipus de contracte. Com indiquen les dades, respecte als accidents laborals hi ha una afectació major entre els homes. Per tipus de contracte, és entre les persones amb contracte indefinit on es concentren pràcticament 3 de cada 10 accidents laborals amb baixa.

A l’excel adjunt podreu veure les dades del Vallès Oriental i resta de comarques de Catalunya i a l’enllaç el conjunt de dades publicades per l’Observatori del Treball i Model productiu de la Generalitat de Catalunya.

Darrera actualització: 27.10.2021 | 18:09