Informe sectorial: Evolució del sector de la construcció al Vallès Oriental - Indicadors 2022-1r trimestre 2023

Dimarts, 13 de juny de 2023

Informe sectorial sobre el sector de la construcció al Vallès Oriental- Indicadors de l'any 2022 i primer trimestre de 2023

En aquest informe fem una anàlisi de l'evolució del sector de la construcció al Vallès Oriental, amb el resum dels principals indicadors de l'any 2022 i un breu apunt de dades del primer trimestre de 2023. 

Les dades sectorials del darrer trimestre de 2022 indiquen, a nivell d’estructura productiva i el seu impacte en l’economia catalana, que el major dinamisme el trobem en els sectors de la construcció i sobretot als serveis, mentre que el sector industrial i el sector agrari mostren caigudes, a causa de l’encariment de costos. La construcció manté els darrers trimestres segueix amb un creixement notable (4,8 % interanual), però amb perspectives d’alentiment per la pujada dels costos financers. 

A nivell comarcal,  la bona activitat del sector ha fet que en termes globals l’any 2022 s’hagi recuperat molta activitat, amb un creixement notable dels habitatges iniciats (un total de 247 més que l’any passat, el 34,3%) i un menor creixement de les dades referides als habitatges acabats, que registren un descens del -14%.

 

 

 

Darrera actualització: 27.11.2023 | 09:32