Informe sectorial: Evolució del sector de la construcció al Vallès Oriental - Indicadors 2023-3T trimestre de 2023

Dimarts, 5 de desembre de 2023

Informe sectorial sobre el sector de la construcció al Vallès Oriental- Indicadors de l'any 2023 (fins tercer trimestre de 2023)

En aquest informe fem una anàlisi de l'evolució del sector de la construcció al Vallès Oriental, amb el resum dels principals indicadors de l'any 2023 i el resum de dades fins al tercer trimestre de 2023, atès que La construcció ha de ser i és un sector clau en l’impuls de la reactivació i la millora  de l’economia.

Pel que fa a l’ocupació l’any 2022 ha estat un any de creixement del sector i els primers trimestres de 2023 aquest creixement s’ha mantingut en gran mesura; no obstant, aquestes xifres segueixen estan força allunyades respecte a xifres assolides en períodes anteriors.

 

Darrera actualització: 5.12.2023 | 11:29