Nota Informativa: Estadística d'ensenyament, escolarització i èxit escolar. Curs 2022-2023 i primeres dades del curs actual

Dimecres, 17 d’abril de 2024

Durant el curs, es van registrar un total de 73.971 matrícules (per sobre de les73.702 matrícules del curs passat, +269), amb un creixement diferenciat segons titularitat dels centres: 58.218 alumnes en centres de titularitat pública ( +471 alumnes més que el curs anterior) i 15.753 alumnes en centres de titularitat privada (xifra inferior a la del curs anterior, -202 alumnes) . 

 

 

Les dades d'evolució de la xifra d'alumnat del curs 2022-2023 indiquen que es va registrar un augment del 0,36% d'alumnat respecte l’any passat, augment molt lleuger però superior al 0,12% que es va registrar el curs anterior, 2021-2022. 

Ens trobem doncs en una comarca on CREIX l’alumnat escolaritzat , tot i que no d’una manera igual a tots els nivells. El fet també de ser una comarca receptora de població, sovint famílies en edat de tenir fills beneficia també el creixement de la població escolaritzada a certs nivells. Així, veiem que augmenta la xifra de matricules a: educacio infantil de primer cicle (les matrícules creixen en 491, gairebé un 14% superior al curs passat).  També es registren increments tant a l’ESO com al Batxillerat (amb increments al voltant del 2% respecte a les matrícules) però sobretot es registra un creixement important en l’àmbit dels Cicles formatius de grau mitjà, on l’alumnat matriculat augmenta en un 11%.

Darrera actualització: 17.04.2024 | 16:52