Nota Informativa: Estimacions de població. Dades de població a 1 de gener de 2023

Divendres, 23 de febrer de 2024

Aquesta Nota Informativa recull els principals indicadors i dades del Vallès  segons l'estadística d'Estimacions de població publicada per l'Insitut d'Estadística de Catalunya.

Al Vallès Oriental, el creixement de la l’any 2022, ha superat les 5.000 persones i  ha estat el més elevat des de l’any 2010. Aquest creixement s’explica sobretot per les aportacions vinculades al creixement migratori, tant intern com extern. 

Cal destacar que en termes de migració interna la comarca presenta un saldo elevat, el segon més alt dins del conjunt de comarques de Catalunya, només superada per Baix Penedès

 

Darrera actualització: 1.03.2024 | 10:36