Nota Informativa: Població d'origen estranger al Vallès Oriental. 2023

Divendres, 1 de març de 2024

La població d’origen estranger al Vallès Oriental representa el 10,2% de la població total, el percentatge més baix del conjunt de comarques catalanes

 

El dinamisme demogràfic del Vallès Oriental que vam veure quan analitzàvem l'avanç de dades del Padró d'Habitants i, més recentment, l'estadísitica d'Estimacions de la Població,  es manté en relació a la població resident d’origen estranger, que augment aquest darrer any igual que ho fa al conjunt de comarques catalanyes:

La població estrangera resident al Vallès Oriental és de 42.310 persones a 1 de gener del 2023, xifra que representa, 10,02% de la població de la comarca, percentatge inferior al de Catalunya (17,24%) i al de l’àmbit metropolità (16,81%). El nombre d’estrangers ha crescut al voltant del 10% a la comarca, en concret, durant 2023 resideixen 3.919 estrangers més, un percentatge de creixement idèntic al del conjunt català i un xic superior al registrat al conjunt metropolità

Cal tenir en compte que  la presència d’estrangers està molt relacionada amb la grandària dels municipis, de fet pràcticament el 50% de la població d’origen estranger es concentra en els municipis catalans de major grandària, destacant especialment Barcelona i la resta de capitals de demarcació.

A la Nota adjunta podreu veure el detall de les dades als municipis de la comarca així com les principals característiques de la població estrangera resident (edat, sexe i distribució municipal).

 

Darrera actualització: 1.03.2024 | 10:37