Prestacions per desocupació al Vallès Oriental. Desembre 2022

Divendres, 20 de gener de 2023

El desembre de 2022 es tanca amb un  un 66,18% de les persones aturades a la comarca com  a preceptora d'algun tipus de prestació per desocupació. 

 

 

Les dades de prestacions per desocupació del desembre de 2022 indiquen un lleuger augment del grau de cobertura d'aquestes, ja que el percentatge de persones en situació d'atur que no rep cap tipus de prestació es situa en el 34%, una reducció de gairebé 6 punts percentual respecte el desembre de 2021 i amb una recuperació de les xifres que superen al grau de cobertura assolit a principis de l'any 2019. De fet, ens hem de remuntar a l'any 2011 per trobar taxes de cobertura similars. Si amb les dades de fa un parell d'any observàvem com els efectes de la COVID-19 i la destrucció del teixit productiu va fer que augmentés amb força el nombre de persones en situació d’atur i/o desocupació amb necessitat de rebre algun tipus de prestació, la millora del context ha propiciat tancar l'any amb un grau de cobertura més elevat, derivada sobretot d'una reducció de l'atur important, amb un increment especialment centrat en les prestacions de tipus contributiu, que suposen el 37%.

 

* NOTA METODOLÒGICA La cobertura de les prestacions mesura la proporció de persones aturades que reben algun tipus de prestació o subsidi econòmic de desocupació. Es calcula situant al numerador la suma de la població beneficiària de prestacions contributives i de prestacions assistencials i, al denominador, la població desocupada total. Hi ha col·lectius al numerador (demandants d’ocupació no classificats com a aturats registrats: fixos discontinus i treballadors afectats per ERTOs) que no hi són al denominador. Per tant, la proporció podria superar el 100% perquè aquests col·lectius poden tenir dret a prestacions.

Darrera actualització: 20.01.2023 | 14:29