Promoció Econòmica i Ocupació

                 

 

L’Àrea de Promoció Econòmica promou i desenvolupa actuacions, programes o serveis que contribueixin a adequar les necessitats de les empreses a les de les persones que busquen ocupació, i que incentivin la creació de llocs de treball lligats a l’evolució d'un creixement econòmic sostenible a la comarca.

En aquest sentit, la missió de l’Àrea de Promoció Econòmica del Consell Comarcal és contribuir al desenvolupament econòmic i sostenible del Vallès Oriental a partir de:

La dinamització del mercat de treball local

Programes que pretenen millorar la inserció laboral de persones amb especials dificultats a través de la prospecció d'empreses i el desenvolupament d'accions concretes per aquests col•lectius.

La dinamització del teixit productiu local

Amb aquests programes es pretén potenciar el desenvolupament endogen dels municipis donant suport a determinats sectors productius com el sector agroalimentari o les activitats associades.

La col·laboració dels agents socials i econòmics de la comarca amb les administracions locals

Es treballa per impulsar marcs de col·laboració que afavoreixin el treball conjunt entre els agents del territori, per determinar les línies d'actuació prioritàries per a la promoció econòmica i el foment de l'ocupació, i la metodologia de treball oportuna. El principal acord de col·laboració des del 2001 ha estat el Pacte Territorial per a l'Ocupació del Vallès Oriental.

Darrera actualització: 29.11.2021 | 14:25