Legionel·la

Control d'instal·lacions amb risc de dispersió de Legionel·la


La legionel·la és un bacteri ambiental present de forma natural en llacs, rius i estanys. Des del medi natural, pot passar a diversos tipus d’instal·lacions, equips i edificis amb sistemes d’aigua sanitària (freda o calenta) o altres sistemes que requereixen aigua per al seu funcionament; Si la instal·lació disposa d'un mecanisme productor d'aerosols, la Legionel·la pot dispersar-se a l'aire mitjançant gotes d'aigua que poden penetrar per inhalació a l'aparell respiratori humà i donar lloc a un possible focus d'infecció. 

Les instal·lacions amb risc de dispersió de Legionel·la han d'aplicar les mesures higienicosanitàries que dicta el Reial Decret 352/2004 per a la prevenció i el control de la legionel·losi.

INSTAL·LACIONS DE RISC

Instal·lacions d' alt risc:

• Torres de refrigeració i condensadors evaporatius
• Centrals humidificadores industrials que generen aerosols
• Sistemes d'aigua calenta sanitària amb acumulador i circuit de retorn
• Instal·lacions termals
• Jacuzzis, banyeres d'hidromassatge i instal·lacions similars

Instal·lacions de baix risc:

• Instal·lació interior d’aigua freda de consum humà (dipòsits/cisternes/dipòsits mòbils)
• Sistemes d’aigua calenta sanitària amb acumulador i sense ciruit de retorn
• Humectadors
• Fonts ornamentals
• Sistemes urbans de reg per aspersió
• Sistemes d'aigua contra incendis
• Altres aparells que acumulin aigua i puguin produir aerosols: ruixadors ambientals, vehicles de neteja viària, túnels de rentat de cotxes


COMPETÈNCIES EN MATÈRIA DE CONTROL I PREVENCIÓ DE LEGIONEL·LA

Com a titular d'instal·lacions:

• Establiment de plans d'autocontrol de les instal·lacions d'alt i baix risc (art. 6 Decret 352/2004).
• Manteniment, seguint les indicacions del Pla d'Autocontrol, realitzat mitjançant empreses autoritzades o amb personal que hagi superat el curs de formació en manteniment higienicosanitari de les instal·lacions que poden transmetre legionel·la
• Revisió periòdica per entitats o serveis autoritzats en instal·lacions d’alt risc(art. 15 Decret 352/2004). La revisió i els certificats de revisió, emesos per entitats o serveis autoritzats s'han de realitzar amb la periodicitat assenyalada als articles 15 i 21 del Decret 352/2004


Com a administració competent en les activitats de control (competència municipal):

• Establiment del cens d'empreses amb torres de refrigeració i condensadors evaporatius (art. 4 Decret 352/2004) i comunicació anual a l’ASPCAT.
• Funcions inspectores en instal·lacions de baix risc
• Establiment d’un programa de mesures de prevenció i control en les intal·lacions de titularitat municipal (alt i baix risc)
• Comprovació dels certificats de revisió periòdica de les instal·lacions d’alt risc (privades i municipals)

Darrera actualització: 31.07.2017 | 12:40
Darrera actualització: 31.07.2017 | 12:40