Seguretat alimentària

Seguretat alimentària


D’acord amb el que estableix l’article 52 de la llei 18/2009 de 22 d’octubre de salut pública, els ajuntaments són competents per prestar el servei de la gestió del risc per a la salut derivat dels productes alimentaris.

Els titulars de les instal·lacions, els establiments, els serveis i les indústries alimentàries són responsables de la higiene i de la seguretat sanitària dels locals i les instal·lacions, dels processos i dels productes o substàncies que en deriven, i han d'establir procediments d'autocontrol eficaços per a garantir-ne la seguretat sanitària.


Les administracions locals competents en matèria d'higiene i seguretat sanitària han de garantir el compliment de l'obligació que estableix l'apartat anterior per mitjà de l'establiment de sistemes de vigilància i supervisió adequats i idonis, per tal de garantir la seguretat dels aliments en el seu àmbit territorial.

Darrera actualització: 31.07.2017 | 02:29
Darrera actualització: 31.07.2017 | 02:29