Tatuatges, micropigmentació i pírcing

Les pràctiques estètiques de decoració del cos humà amb tatuatge, micropigmentació i pírcing impliquen el trencament de la barrera de protecció natural composta per la pell i les mucoses i això comporta riscos per a la salut si no es fan en òptimes condicions de seguretat i higiene, com són les infeccions, les al·lèrgies i possibles trastorns anatòmics.

Per això, és molt important que tant les instal·lacions, locals, instruments, material d’ús, així com les pràctiques d’estètica corporal compleixin amb les prescripcions que estableix la normativa i les guies higienicosanitàries del sector.

D’acord amb el que estableix l’article 52 de la llei 18/2009 de 22 d’octubre de salut pública, els ajuntaments són competents per prestar el servei de la gestió del risc per a la salut en les activitats de tatuatge, micropigmentació i pírcing que inclou les actuacions següents:

Autorització de centres i establiments

Els centres i establiments no sanitaris on es duen a terme pràctiques de tatuatges, micropigmentació, i/o pírcing, han de sol·licitar a l'ajuntament l'autorització sanitària de funcionament adjuntant la documentació següent (DECRET 90/2008, de 22 d'abril, pel qual es regulen les pràctiques de tatuatge, micropigmentació i pírcing, així com els requisits higienicosanitaris que han de complir els establiments on es realitzen aquestes pràctiques):

a) Descripció detallada de les instal·lacions amb plànols

b) Descripció detallada de les activitats que es pretenen dur a terme en el local

c) Descripció detallada dels materials a utilitzar, i dels equipaments i instrumentals destinats a les operacions d'esterilització i desinfecció, així com les seves corresponents autoritzacions administratives

d) Descripció dels procediments de neteja i desinfecció de les instal·lacions

e) Documentació acreditativa de la formació del personal aplicador, de conformitat amb el que estableix el capítol V del  Decret 90/2008

f) Acreditació de la recollida de residus de risc mitjançant còpia del contracte amb un gestor autoritzat de residus sanitaris

g) Document informatiu sobre les pràctiques de tatuatge, micropigmentació i pírcing a lliurar a la persona usuària

 

Competències municipals

1. Autorització sanitària de funcionament dels centres i establiments no sanitaris que realitzen activitats de tatuatges, micropigmentació i pírcing que s’ubiquen en el seu terme municipal. 

2. Control i vigilància dels centres i establiments per tal de comprovar els requisits higienicosanitaris que dicta el Decret 90/2008.

Darrera actualització: 2.08.2017 | 10:26
Darrera actualització: 2.08.2017 | 10:26