Mobilitat

Mobilitat


L’Àmbit de Mobilitat té per objectiu la millora dels desplaçaments de persones i mercaderies a partir de l’estudi i propostes orientades una mobilitat sostenible i segura.

ENLLAÇ A PLA ESPECÍFIC DE MOBILITAT DEL VALLÈS

ENLLAÇ A PLA DIRECTOR D'INFRAESTRUCTURES