Programa Punts d'Informació Turística

 
El programa de Punts d’Informació Turística neix partint de l’existent xarxa d’oficines de turisme a la provincia de Barcelona a fi de dotar el màxim nombre de punts d’Informació complementària a aquestes, on la persona turista i/o visitant tingui la possibilitat de ser informat de l’oferta turística del territori.

L’objectiu del programa és ampliar el nombre d’establiments siguin en espais públics o privats existents i tinguin contacte directe amb el turista i/o visitant.

A qui s’adreça?

A establiments, siguin privats com públics com per exemple: comerços, biblioteques, centres cívics, restauració, hotels, punts d’Informació Juvenil, etc.., poden ser Punts d’Informació Turística i no han de donar un servei tant complert com ho fan les Oficines de Turisme,

S’hi poden adherir ens públics o privats en aquells territoris que no disposin d’Oficina de Turisme en el seu municipi, i pot ser una bona oportunitat per adherir-se a la Xarxa de Punts d’Informació Turística aprofitant l’infraestructura dels establiments públics o privats.

I si un municipi disposa d’una Oficina de Turisme, la tasca del Punt d’Informació Turística exercirà més una funció informadora i complementària quan aquesta estigui tancada al públic.

Aquest programa, gratuït i voluntari, s’implanta a través de cicles formatius dins de cada àmbit comarcal.

Qui pot adherir-se a la Xarxa de Punts d’Informació Turística?

El programa de Punts d’Informació turística està obert a totes aquelles empreses privades i ens públics que estiguin sensibilitzades i/o motivades per donar un suport d’informació turística al visitant en el vostre establiments i/o empreses.

És important disposar d’un emplaçament on es faci l’atenció a l’usuari/a o client/a.

Com puc adherir-me a la Xarxa de Punts d’Informació Turística?

Per formar part de de la Xarxa de Punts Informació Turística us podeu beneficiar de les diferents accions del programa com ara sessions formatives, descoberta de l’entorn. La participació de qualsevol entitat al projecte és totalment gratuïta.

Què implica ser Punt d’Informació Turística?

Participar en formar part de la Xarxa de Punts d’informació Turística requereix una mínima dedicació per assistir a les formacions.

Quins avantatges em pot donar formar part de la Xarxa de Punts d’Informació Turística?

  • Ser partíceps d’un espai de trobada dels diferents agents (teixit empresarial i públic) on es permet donar a conèixer les persones del sector com del que hi ha o es fa a cada municipi de la comarca. D’aquesta manera sorgeixen possibles sinèrgies entre els participants.
  • Participar en el programa de formació com eina de suport a títol professional.
  • A l’hora de fer campanyes de promoció turística de la comarca es prioritzen les empreses i ens públics que formen part de la Xarxa.
  • Adherir-se a la Xarxa de Punts d’Informació Turística del Vallès Oriental no té cap cost econòmic.
 
 

 

Darrera actualització: 31.05.2024 | 10:13
Darrera actualització: 31.05.2024 | 10:13