Servei de transport escolar

El servei de transport escolar comprèn les modalitats següents: 

Servei escolar de transport obligatori

Correspon al Consell Comarcal del Vallès Oriental la gestió del desplaçament gratuït de l’alumnat d’educació obligatòria, quan concorrin alguna de les circumstàncies següents:

  1. Que hagin d’escolaritzar-se fora del seu municipi de residència en un centre públic ordinari o d’educació especial de la comarca del Vallès Oriental, proposat pel Departament d’Ensenyament.

  2. Que hagin de desplaçar-se fora del seu municipi de residència a un centre ordinari privat concertat, ordinari o d’educació especial de la comarca del Vallès Oriental, proposat pel Departament.

Servei escolar de transport no obligatori

Quan les necessitats d'escolarització en un determinat municipi així ho aconsellin, i d'acord amb les consignacions pressupostàries existents,  es  podrà  facilitar  el servei escolar  de  transport  o  la  concessió d'ajuts destinats a l'alumnat  que  cursi el segon cicle d'educació infantil en el centre del Vallès Oriental que determini el Departament d’Ensenyament  que hagi de desplaçar-se fora del seu municipi de residència, i a l'alumnat d'educació obligatòria que s'hagi de desplaçar a centres  docents del  mateix municipi del Vallès Oriental determinat pel Departament d’Ensenyament però distants del seu lloc de residència.


 

Contingut relacionat

Rutes de transport escolar

Preus públics del transport escolar no obligatori

Procediment per accedir al servei

Terminis per a la presentació de sol·licituds

Instància genèrica per la tramitació de sol·licituds

Darrera actualització: 05.02.2019 | 12:09
Darrera actualització: 05.02.2019 | 12:09