|
 

Medi Ambient

Medi Ambient

L’Àrea de Medi Ambient desenvolupa els serveis en els àmbits següents:

  • Assistència tècnica de medi ambient i enginyeria als municipis
  • Avaluació ambiental d’activitats
  • Cooperació amb els ens locals per millorar l’eficiència en l’ús de l’energia
  • Col·laboració amb les agrupacions de defensa forestal (ADF) i amb la Federació d’ADF del Vallès Oriental
  • Tramitació de les sol·licituds relatives a l’accés motoritzat al medi natural
  • Inventari de camins
  • Sistema d’informació geogràfica (SIG)

Documentació