Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD)

El Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD) del Consell Comarcal del Vallès Oriental ofereix atenció psicològica i jurídica en tots aquells aspectes relacionats amb la vida de les dones: àmbit laboral, social, personal, familiar i altres.

Atén qualsevol dona de la comarca derivada dels serveis socials bàsics o altres professionals, i posa especial atenció a les que vénen de municipis que no ofereixen aquest servei.

El servei d’assessorament jurídic orienta les dones que requereixin un assessorament legal i proposa, si escau, les derivacions necessàries a altres serveis.
El servei d’assessorament psicològic du a terme una primera atenció presencial a les dones que requereixin contenció i orientació psicològica, i fa les derivacions necessàries a altres serveis. El porten a terme professionals amb formació específica en l’aplicació de la perspectiva de gènere, l’atenció i la detecció de situacions de violència masclista.

Amb la col·laboració de:

Darrera actualització: 11.04.2018 | 11:17
Darrera actualització: 11.04.2018 | 11:17