|
 

Foment de l'ocupació

El Consell Comarcal del Vallès Oriental du a terme accions destinades al foment de la inserció laboral mitjançant l'execució de programes promoguts pel Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) i la Diputació de Barcelona, als quals no poden accedir la totalitat dels municipis de la comarca. Es tracta de programes on es combina la formació amb la inserció laboral.

Last update 15.02.2017 | 12:53