Desenvolupament Socioeconòmic

 • Consell de cooperació i solidaritat del Vallès Oriental

  Objecte:

  • Un dels objectius generals del Consell Comarcal, que estableix el Pla d’Actuació Comarcal, és el foment de l’activitat econòmica, la millora de les condicions i la qualitat de vida, la protecció del medi ambient i la col·laboració amb altres administracions i entitats públiques. n aquest sentit, ha fet un esforç per oferir un bon servei amb el màxim d’eficiència i eficàcia possible municipis i ens locals en l’àmbit de la cooperació.
 • Gestors del programa individual d'atenció a la dependència de suport als serveis socials bàsics

  Objecte:

  • Donar suport i reforçar els serveis bàsics d’atenció social en la gestió i la realització del Pla Individual d’Atenció a les persones, d’ara endavant PIA, amb dret a la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència.
 • Impuls i dinamització dels polígons d’activitat econòmica

  Objecte:

  • Servei per a l’impuls de polítiques de suport, dinamització i promoció dels Polígons d’Activitat Econòmica (PAE) dels municipis del Vallès Oriental amb l’objectiu de contribuir a l’enfortiment del teixit industrial a la comarca.
 • Observatori-centre d’estudis del Vallès Oriental

  Objecte:

  • Servei d’anàlisi i planificació estratègica de les polítiques públiques, que permet aprofundir en el coneixement de la comarca mitjançant l’elaboració i difusió de diferents materials i estudis sectorials. Dóna suport al disseny de les polítiques, ajustant-se a la realitat del territori. El servei recopila, organitza, genera i difon, de manera permanent, informació territorial d'interès per a la presa de decisions, a fi de promoure el desenvolupament econòmic local i alhora aportar coneixement i dades que ajudin al disseny de les actuacions i polítiques publiques que es duen a terme des de l’àmbit comarcal..
 • Pla de reactivació econòmica i social del Vallès Oriental

  Objecte:

  • El Pla de Reactivació Econòmica és una de les mesures incloses dins el Pla de Xoc del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), anunciat el mes de maig de 2020 per fer front a la situació de la Covid-19; es dirigeix als ajuntaments de més de 50.000 habitants i a tots els Consells Comarcals amb l’objectiu d’impulsar l’elaboració i execució per part de les administracions locals de Plans de reactivació socioeconòmica en l’àmbit de l’ocupació per tal de pal·liar les afectacions produïdes per la crisi del Coronavirus a Catalunya.
  • Des de l’anunci d’aquesta mesura, la Taula Vallès Oriental Avança ha estat treballant en l’elaboració i execució del Pla per tal de donar resposta al més aviat possible a les necessitats econòmiques i socials detectades a la comarca, arribant a consensuar 12 línies de treball.
 • Referent comunitària del programa per a l'impuls i l'ordenació de la promoció de l'autonomia personal i l'atenció de les persones amb dependència al Vallès Oriental

  Objecte:

  • Impulsar i desenvolupar la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència al Vallès Oriental.
 • Sector agroalimentari

  Objecte:

  • Donar suport a les empreses que produeixen i elaboren productes alimentaris i de qualitat al Vallès Oriental en la gestió empresarial, en els processos productius, la comercialització, la innovació i la cooperació entre empreses.
 • Servei de turisme

  Objecte:

  • Desenvolupament de polítiques integrades per generar un entorn que permeti fomentar un turisme sostenible i responsable com a sector econòmic dinamitzador i rellevant a la comarca.

  Objectius estratègics:

  1. Potenciar la creació i la comercialització de producte turístic en base a les necessitats del sector (oferta i demanda).
  2. Millorar i fomentar la competitivitat dels serveis turístics de la comarca.
  3. Promoure el turisme a la comarca i posicionar el producte turístic sostenible i de qualitat a mercats locals, nacionals i internacionals.
  4. Incorporar estratègies turístiques intel·ligents.
  5. Enfortir la xarxa entre els diferents agents turístics del territori i vetllar per la seva coordinació amb la Destinació Barcelona.
 • Taula Vallès Oriental Avança (TVOA)

  Objecte:

  • La Taula Vallès Oriental Avança és l’espai de concertació territorial per desenvolupar i consensuar les polítiques de desenvolupament econòmic i d’ocupació del Vallès Oriental. La Taula va néixer a finals de 2016 i en aquests moments en formen part 29 ajuntaments dels 39 que conformen la comarca, els sindicats UGT i CCOO, les patronals UEI i PIMEC, i la Mancomunitat Intermunicipal de la Vall del Tenes.
  • L’any 2018 s’ha realitzat una diagnosi estratègica i el 2019 s’ha finalitzat la redacció del Pla estratègic 2018-2025.
 • Xarxa LISMIVO

  Objecte:

  • Impulsar la inserció laboral de les persones amb discapacitat mitjançant el treball en xarxa entre les entitats que s’hi dediquen. Afavorir la inserció laboral a l’empresa ordinària com a mesura prioritària de compliment del Text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i la seva inclusió social aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre.
Darrera actualització: 07.04.2021 | 14:11
Darrera actualització: 07.04.2021 | 14:11