Ajuts individuals de menjador

   

 

Aquest servei del Consell Comarcal contribueix als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) número 2 "Fam zero" i 1 "Fi de la pobresa". El Consell Comarcal aposta per treballar, com administració pública, en el marc de l'Agenda 2030 i els ODS.

 93 860 07 06

 ajutsdemenjador@vallesoriental.cat - psi@vallesoriental.cat

Consellers/es: 

Núria Carné Navarro i Fran Sánchez Castilla

Cap de l’Àrea: 

Silvia Pérez Corts

Persones de contacte: 

Marina Altés Colomé (tècnica) 

Jessica Marin Galisteo (administrativa)

Objecte:

  • Garantir el dret a l’educació, mitjançant l’atorgament d’ajuts econòmics de menjador, a l’alumnat matriculat en un centre educatiu del Vallès Oriental sostingut amb fons públics de Catalunya, en els cursos de segon i tercer dels ensenyaments de primer cicle d’infantil, en aquelles escoles de titularitat de la Generalitat on s’hagi implantat, i qualsevol dels cursos dels ensenyaments de segon cicle d’educació infantil i d’ensenyaments obligatoris, que es trobin en una especial situació familiar amb necessitats socials i/o econòmiques o dificultats geogràfiques per accedir al seu centre escolar en casos de necessitats educatives específiques, al qual no li correspongui la gratuïtat del servei de menjador.

Funcions:

  • Gestionar junt amb la col·laboració dels ajuntaments de la comarca les sol·licituds dels ajuts i atorgar, segons les Bases reguladores dels ajuts individuals de menjador anuals aprovades pel Consell Comarcal i basades en els criteris establerts pel Departament d’Educació, els ajuts individuals de menjador per a l’alumnat que compleixi amb els requisits de la convocatòria pública anual.

Persones usuàries:

  • L’alumnat matriculat en un centre educatiu del Vallès Oriental sostingut amb fons públics de Catalunya, en els cursos de segon i tercer dels ensenyaments de primer cicle d’infantil, en aquelles escoles de titularitat de la Generalitat on s’hagi implantat, i qualsevol dels cursos dels ensenyaments de segon cicle d’educació infantil i d’ensenyaments obligatoris, sempre i quan no li pertoqui la gratuïtat del servei.

Poden sol·licitar els ajuts individuals de menjador els pares, mares, les persones tutores legals o les persones encarregades temporalment o definitivament de la guarda de les persones beneficiàries, a través dels ajuntaments.

Els criteris per ser beneficiaris dels ajuts individuals de menjador queden regulats a les bases reguladores de cada curs escolar, seguin les instruccions del Departament d’Educació.

 

Darrera actualització: 25.07.2023 | 08:59