Aprovades les al•legacions al Pla director d’infraestructures de transport públic col•lectiu

Dijous, 1 d'octubre de 2020 a les 15:00
  • En el text, aprovat ahir en Ple, s’aposta pel transport públic com estratègia clau per a un sistema de mobilitat més eficient, equitatiu i sostenible.

El Ple del Consell Comarcal va aprovar ahir les al·legacions al Pla Director d’Infraestructures de l’àmbit del Sistema Integrat de Mobilitat Metropolitana de Barcelona (SIMMB) per al període 2021-2030 i el corresponent Estudi Ambiental Estratègic (EAE).

Les al·legacions se centren, entre d’altres, en l’aposta pel transport públic com estratègia clau per a un sistema de mobilitat més eficient, equitatiu i sostenible, amb propostes com la Línia orbital ferroviària fins a Mataró, l’intercanviador R3-Vic R8-UAB, l’extensió dels aparcaments d’intercanvi i aparcaments segurs per a bicicletes a totes les estacions o la creació d’una xarxa pedalable estructurant.

Les al·legacions també demanen la participació dels consells comarcals en la governança del Pla i la coordinació entre administracions, sobretot amb la de l’Estat, del qual depenen bona part de les inversions.

Resum:

1.Línia orbital ferroviària

Imprescindible la construcció de la LOF dels trams Mataró-Granollers juntament amb Granollers-Sabadell per assolir els objectius de creixement de la quota modal del transport públic i per resoldre alhora els problemes de mobilitat actual entorn dels nusos de Granollers – la Roca del Vallès – la Roca Village.

2.Execució de l’intercanviador de l’R3-R8 a la Riera de Caldes

Per tal d’unir la línia R3 de Rodalies amb la resta de la xarxa ferroviària del Vallès, cal incloure aquest intercanviador clau entre les actuacions del PDL.

3. Millora dels accessos ferroviaris a Barcelona

Cal resoldre el desdoblament de la línia ferroviària R-3 i la insuficiència i saturació dels túnels de Rodalies de Barcelona.

4. Interconnexió de les línies R2 i R3

És necessari que el PDL determini i incorpori la millor alternativa per connectar les línies R2 i R3 entorn de Granollers

5. Millora de l’intercanvi ferroviari entre l’R11 i R8 i de l’oferta de Granollers Centre i Mollet-St. Fost

La millora dels enllaços de l’R11 amb l’R8, juntament amb l’intercanviador de l’R3-R8, és estratègica per augmentar l’eficiència de la xarxa ferroviària i del transport públic

6. Increment del nombre d’aparcaments d’intercanvi

Resulta necessari incrementar el nombre d’aparcaments d’intercanvi previstos, tant a les estacions de ferrocarril com a les d’autobús

7. Reequilibri territorial i capil·laritat del transport públic

És imprescindible que el PDL aprofundeixi en l’establiment de mesures i instruments adreçats a millorar la connexió i coordinació amb tots els serveis d’aportació a les línies principals

8. Creació d’una xarxa pedalable de mobilitat quotidiana

Cal que el PDL incorpori una proposta de xarxa pedalable estructurant més ambiciosa, que integri la ruta Eurovelo 8 i que aposti per la bicicleta com una alternativa atractiva, segura i viable per a desplaçaments intermunicipals de fins a 7 km en condicions adequades.

9. Ampliació de la previsió d’aparcaments segurs per a bicicletes a les estacions

El nombre d’aparcaments segurs previstos resulta insuficient per a cobrir el territori.

10. Emergència climàtica i qualitat de l’aire

Cal que el PDL prioritzi les actuacions més efectives per contribuir-hi i assoleixi objectius de reducció més ambiciosos en aquest sentit.

11. Coordinació amb l’Administració de l’Estat

Resulta imprescindible garantir una adequada coordinació amb l’Estat que permeti el desenvolupament de les actuacions previstes que li corresponen.

12. Governança del PDL

Convé preveure i dissenyar la governança efectiva del PDL, a través d’un òrgan orientat a vetllar per l’execució de les actuacions planificades i l’assoliment dels objectius fixats, amb capacitat de seguiment i incidència sobre l’execució de les propostes, i amb representació territorial equilibrada de les comarques integrades.

El conseller de Política Territorial i Mobilitat, Juanma Segovia, va dir en el transcurs del Ple que considerem que les actuacions ja previstes i les que proposem són clau per propiciar el transvasament modal cap al transport públic, que és fonamental per assolir un sistema de mobilitat més eficient, equitatiu, competitiu i sostenible, que ofereixi una millor resposta a les necessitats de la ciutadanía, i també als reptes de l’emergència climàtica i la qualitat de l’aire”.

L’acord va ser aprovat amb els vots a favor de Coalició Candidatura de Progrés, Coalició Junts, Coalició En Comú Guanyem, Ciutadans-Partido de la Ciudadaníai en contra de Coalició Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal.

*ENLLAÇ A DOCUMENT ÍNTEGRE

Darrera actualització: 13.09.2021 | 11:53