Autoconeixement

Punt de partida: coneix-te a tu mateix

Quan una persona s'enfronta a la recerca d'un lloc de treball el primer pas és conèixer-se a sí mateixa. Aquest autoconeixement l'ajudarà a orientar-se en el mercat de treball, a decidir si formar-se, i en què, i a dissenyar l'estratègia de recerca de feina. També l'ajudarà a explicar les seves fortaleses i a tenir present els punts febles a l'hora de comunicar-se amb l'empresa, per exemple a l'entrevista de treball.

Pot semblar que conèixer-se a un mateix és la part fàcil de la recerca de feina. Ara bé, moltes vegades la persona en recerca de feina pot tendir a valorar-se per sota o per sobre les seves pròpies capacitats. Això pot comportar no optar pels llocs de treball adequats al seu perfil i obtenir resultats negatius que desgasten la motivació i la perseverança. O bé que el lloc de treball obtingut no s'ajusti a les necessitats de la persona treballadora, per manca d'una anàlisi prèvia.

Destaquem un seguit d’àrees que cal analitzar per potenciar la recerca de feina i ser més efectius, amb preguntes que poden guiar la reflexió.

Situació personal: Què he de cuidar per equilibrar la vida personal amb la laboral? Quins canvis estic disposat/da a realitzar per assolir el meu objectiu? Què no estic disposat/da a modificar per raons laborals?

Interessos professionals: De què m’interessa treballar? Quines tasques prefereixo? Quines tasques no estic disposat/da a fer? Quines tasques estic disposat/da a fer, encara que no siguin de la meva preferència?

Valors respecte al treball: Què valoro d’un lloc de treball? Quines actituds considero bones o desitjables en el treball? Quins són els meus valors irrenunciables?

Competències i habilitats: Què ser fer? Quines habilitats i competències manuals tinc? Quines habilitats i competències intel·lectuals tinc? Quines habilitats i competències relacionals tinc?

Formació i aprenentatge: Quina formació tinc? Tinguem en compte la formació reglada (escola, institut, universitat) i la formació complementària. S’ajusta als meus objectius professionals? Quins interessos formatius tinc? Quina disposició tinc per formar-me? Quines dificultats i facilitats tinc per formar-me? Quina disponibilitat manifesto per aprendre al lloc de treball?

Experiència: Quina experiència laboral tinc, temps, tipus, funcions? Quins coneixements he aplicat durant la meva experiència laboral? De la meva experiència no laboral, quins aspectes es poden traslladar a un lloc de treball?

Assoliments: Quins són els meus principals assoliments professionals o formatius? Quines habilitats he posat en marxa? Quins beneficis he aportat a les empreses on he treballat? Què m'han aportat a nivell personal i professional aquests assoliments?

Per recolzar l’anàlisi, aquí oferim un seguit de recursos i activitats per l'autoconeixement que ajudaran a avançar en aquest sentit. És recomanable, també, rebre el suport dels serveis d'acompanyament i orientació en la recerca de feina que s'ofereixen en el territori, com ara els serveis locals d'ocupació (SLO) i les oficines de treball de la Generalitat (OTG). En aquests serveis sovint es realitzen activitats individuals i grupals per preparar-se per la recerca de feina.

Cal tenir en compte que els aspectes que defineixen a les persones són variables en el temps. Un mateix test pot tenir un resultat diferent en funció de l’estat d’ànim i de l’entorn. Per obtenir uns resultats més acurats cal escollir un moment de tranquil·litat, i sense interrupcions. A més, les capacitats es poden desenvolupar i millorar amb l’experiència, amb la formació i amb la maduresa. Cada cert temps convé a tornar a fer l’anàlisi d’autoconeixement per avaluar en què hem canviat, i què pot continuar millorant-se.

A continuació, et mostrem uns vídeos (d’aproximadament 3 minuts de durada cada un) que t'ajudaran a coneixe't millor a tu mateix/a. És recomanable visualitzar els tres vídeos abans de fer la part pràctica:

A continuació et donem una sèrie d’eines que et permetran coneixe't millor a tu mateix/a i a definir el teu objectiu professional:

A continuació t’oferim la possibilitat de realitzar alguns testos que et poden ser útils si estàs fent recerca de feina:

Darrera actualització: 4.12.2020 | 12:44
Darrera actualització: 4.12.2020 | 12:44