Eines de Recerca de Feina

  •  

 

  • El currículum

El currículum és l’eina principal que tenim per donar-nos a conèixer a una empresa. Es tracta d’un document on es recullen les nostres dades personals, acadèmiques i professionals. El currículum és una espècie de fotografia professional, per aquest motiu és important que cuidem quina imatge transmetem a través d’ell.

Existeixen diferents tipus de currículums, en funció del que es vol destacar o del que es considera més adient per la classe de feina a la qual es vol optar. Els tres principals tipus de currículums que s’utilitzen a casa nostra són:

Cronològic

- Ascendent: En aquest cas, es col·loca inicialment la primera experiència laboral i consecutivament les posteriors fins arribar a la darrera. És un model interessant per a persones amb poca experiència laboral i que vulguin evidenciar la seva evolució al mercat laboral.

- Descendent o invers: És a dir, indicant en primer lloc la darrera experiència laboral i consecutivament les prèvies, de manera que en darrer lloc s’hi col·loca la primera experiència laboral. És un model adequat per aquelles persones que desitgin destacar les seves darreres experiències professionals.

Funcional o per competències

Es tracta d’un currículum on s’organitzen les diferents experiències per sectors, indicant el total d’anys d’experiència que es té a cadascun dels sectors treballats. Normalment és un model que s’utilitza per destacar les competències assimilades i desenvolupades  a cada sector. És molt útil per a persones que han tingut feines molt variades i també per aquelles que han patit alguns anys d’atur, en tant que les etapes sense treballar queden menys evidenciades.

Europeu

És un model de currículum estandarditzat que s’utilitza per optar a feines arreu d’Europa.

En els següents enllaços trobareu exemples i consells per fer un bon currículum:

  • Vídeo Currículum

El vídeo currículum és un complement al currículum i un substitut de la carta de presentació.

A continuació, us mostrem uns vídeos (d’aproximadament 5 minuts de durada cada un) que us seran útils per poder fer un bon vídeo currículum. És recomanable visualitzar els tres vídeos abans de fer la part pràctica:

A continuació teniu alguns enllaços de com fer el vídeo currículum:

I exemples de vídeo currículum:

  • Carta de presentació

La carta de presentació és un document que s’envia a l’empresa en resposta a una oferta de feina o bé quan es fa una autocandidatura sense una oferta de feina concreta. Aquest document ha d’acompanyar i enriquir el que es recull al CV, per tant, ha d’incorporar aspectes com ara la motivació per optar a aquella oferta o per treballar en aquella empresa, perquè s’és un bon candidat per a la feina, etc.

Cal tenir en compte que es tracta d’un document que ha evolucionat amb el temps, en tant que abans s’enviava en paper i mitjançant el correu postal, i ara mateix s’envia a través de correu electrònic o bé en el mateix moment d’inscriure’s en una oferta de feina. Això fa que el format de la carta de presentació variï, ja que algunes dades que s’inclouen en la carta en paper són innecessàries en el cas d’enviar-la de manera electrònica.

De la mateixa manera, és important distingir entre una carta que respon a una oferta de feina concreta, de manera que la carta s’haurà de centrar en aquella oferta, que una carta de presentació que no està vinculada a cap oferta. En el primer cas, caldrà analitzar les competències associades al lloc de treball ofertat i vincular-les al perfil professional de qui es presenta a l’oferta, així com també la motivació personal per a treballar en aquella feina i aquella oferta. Pel que fa a una carta sense resposta a una oferta concreta, l’objectiu de la carta és donar a conèixer el perfil i les competències de la persona que cerca feina, en general, però tenint en compte el sector de l’empresa i el tipus de feina al qual es vol optar en aquella empresa, així com també exposar les motivacions per a treballar en aquella companyia.

En els següents enllaços podeu trobar exemples de com fer una carta de presentació:

  • L'entrevista

L’entrevista és, habitualment, el darrer pas en un procés de selecció. A través de l’entrevista la persona que pot contractar coneix a la persona que cerca feina i viceversa, per tant, és el moment en el qual les dues parts es pregunten si encaixarien. En tractar-se d’un dels darrers passos i el més decisori, és convenient preparar bé l’entrevista i transmetre una imatge adequada.

A continuació, us mostrem uns vídeos (d’aproximadament 5 minuts de durada cada un) que us seran útils per poder fer una bona entrevista de feina. És recomanable visualitzar els tres vídeos abans de fer la part pràctica:

A continuació trobareu com preparar una entrevista de feina i quines són les preguntes més freqüents:

  • L’agenda de recerca de feina

La planificació és essencial a l'hora de buscar feina. A través de l’agenda de recerca de feina s’organitza millor el procés de recerca de feina, ja que es pot fer un major i millor seguiment de les ofertes inscrites, detectar si convé contactar amb alguna empresa, etc.

En aquest enllaç trobareu més informació per organitzar la vostra pròpia agenda:

  • La marca personal

La marca personal és un concepte que sorgeix a Estats Units i que ha arribat fins a casa nostra, fa referència al “màrqueting personal”. Es tracta de posar-nos en valor tenint en compte les nostres competències, la nostra vàlua com a treballadors i treballadores. Actualment, a l’era d’internet les persones deixem petjada a cada passa que fem a la xarxa, per tant, és molt important cuidar aquesta marca personal de cara a l’empresa, ja que és la imatge que l’empresa veu de nosaltres.

A continuació podeu veure algunes recomanacions per construir i cuidar la vostra marca personal:

  • Test psicotècnics i d’aptituds

Cada cop és més habitual l’ús de tests psicotècnics i/o d’aptitud en els processos de selecció, malgrat que fins fa uns anys només eren utilitzats en feines molt específiques. Aquests tests són eines molt estandarditzades, és a dir, permeten mesurar fàcilment aptituds, interessos personals i professionals, competències, així com trets de la personalitat. Tot i que en un procés de selecció el que acostuma a tenir més pes és l’entrevista, l’ús d’aquestes eines facilita la feina de la persona seleccionadora. Per tant, a través d’aquests tests es poden confirmar aspectes que la persona ha exposat durant l’entrevista de selecció.

A continuació trobareu diferents models de tests:

Test psicotècnics:

Test de capacitat administrativa:

Test d’intel·ligència:

Darrera actualització: 28.01.2022 | 12:06
Darrera actualització: 28.01.2022 | 12:06