Contractació en pràctiques de joves

Contractació de joves en pràctiques en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència – Finançat per la Unió Europea- NextGenerationEU

En el marc del Programa Primera experiència professional en les administracions públiques, el SOC incentiva la contractació en pràctiques de joves amb formació per millorar la seva ocupabilitat amb l'adquisició de les aptituds i les competències derivades de la pràctica laboral i afavorir d’aquesta manera, la seva incorporació al mercat laboral de forma estable i duradora en el temps. El Consell Comarcal del Vallès Oriental preveu contractar 8 persones Joves en pràctiques per un període de 12 mesos.

Aquestes actuacions estan subvencionades pel SOC i es financen amb càrrec als fons procedents del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència –Finançat per la Unió Europea- NextGenerationEU.

Més informació►

 

 

Resolució EMT/3709/2022, de 14 de novembre, per la qual es modifiquen diverses resolucions de convocatòria d'ajuts efectuades en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència —finançat per la Unió Europea— NextGenerationEU. 

Resolució EMT/1167/2022, de 21 d'abril, de modificació de la Resolució EMT/3881/2021, de 27 de desembre, per la qual s'obre la convocatòria anticipada per a l'any 2022 en relació amb les actuacions del programa de primera experiència professional en les administracions públiques, de contractació de persones joves aturades en el si dels serveis prestats per aquestes administracions públiques, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (SOC– PRIMERA EXPERIÈNCIA)

Correcció d'errades a l'Ordre EMT/246/2021, de 27 de desembre, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions públiques, destinades al finançament del "Programa de primera experiència professional en les administracions públiques”, de contractació de persones joves aturades en el si dels serveis prestats per aquestes administracions públiques, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Resolució EMT/3881/2021, de 27 de desembre, per la qual s'obre la convocatòria anticipada per a l'any 2022 en relació amb les actuacions del programa de primera experiència professional en les administracions públiques, de contractació de persones joves aturades en el si dels serveis prestats per aquestes administracions públiques, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència) (SOC– PRIMERA EXPERIÈNCIA)

Ordre EMT/246/2021, de 27 de desembre, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions públiques, destinades al finançament del "Programa de primera experiència professional en les administracions públiques”, de contractació de persones joves aturades en el si dels serveis prestats per aquestes administracions públiques, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Ordre TES/1152/2021, de 24 d'octubre, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions públiques, destinades al finançament del «Programa de primera experiència professional en les administracions públiques», de contractació de persones joves aturades en el si dels serveis prestats per aquestes administracions públiques, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.