Contractació en pràctiques de joves

Contractació en pràctiques de joves beneficiaris del Programa de Garantia Juvenil

Contractació laboral en pràctiques de joves amb formació beneficiaris del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya durant 6 mesos a jornada completa, amb l’objectiu de millorar la seva ocupabilitat mitjançant l'adquisició d’aptituds i competències derivades de la pràctica laboral, per tal de facilitar la seva incorporació al mercat laboral de forma estable i duradora en el temps.

Els joves han de tenir formació professional de grau mig o superior o titulació universitària i complir els requisits que s’exigeixen per la formalització d’un contracte de treball en pràctiques.

 

 

Ordre TSF/115/2018, de 12 de juliol, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a incentivar la contractació en pràctiques de joves beneficiaris del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya.