Talents en Potència

Programa d'orientació i inserció dirigit a persones beneficiàries de la RGC i a persones amb certificat de discapacitat o trastorn de salut mental


Programa de seguiment i acompanyament individualitzat per afavorir i potenciar la millora de l’ocupabilitat de les persones participants i atendre les necessitats reals de les empreses.

  

 

Programa subvencionat pel Contracte Programa 2016-2019, prorrogat durant l’any 2020 i 2021, per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració entre el Departament de Drets Socials, el Consell Comarcal del Vallès Oriental i els Ajuntaments participants (Santa Maria de Palautordera, Llinars del Vallès, Sant Antoni de Vilamajor, Figaró-Montmany, Aiguafreda, Cànoves i Samalús, Cardedeu, les Franqueses del Vallès, Lliçà d’Amunt, Lliçà de Vall, Santa Eulàlia de Ronçana, Montornès del Vallès, La Roca del Vallès, Sant Fost de Campsentelles, Martorelles i Sant Feliu de Codines).

El principal objectiu del programa és fomentar la inserció laboral de persones en situació d’atur oferint a l’empresa la possibilitat d’incorporar persones en pràctiques professionals no remunerades i/o contracte laboral.

El programa es dirigeix a:

  • Persones destinatàries de la Renda Garantida de Ciutadania (RGC)
  • Persones amb certificat de discapacitat igual o superior al 33% i/o amb trastorn de salut mental.

Poden participar al programa totes aquelles empreses que desitgin incorporar persones en pràctiques professionals i/o contractar treballadors/es. L’empresa sempre tindrà a disposició l’equip tècnic del Consell Comarcal del Vallès Oriental, que li oferirà:

  • Detecció de necessitats de personal i definició dels llocs de treball.
  • Recerca de recursos en funció de les necessitats de l’empresa.
  • Intermediació laboral per a pràctiques i contractació.
  • Seguiment i suport de les pràctiques i la inserció.
  • Informació bàsica sobre contractes, bonificacions i subvencions.
  • Suport en la tramitació de documentació de subvencions en la contractació.

Si participo al programa, quin benefici tindré?

QUÈ OFEREIX A L'EMPRESA

La participació al programa ofereix a l’empresa la possibilitat de rebre bonificació en les quotes de Seguretat Social i/o subvenció en la contractació (en funció del tipus de contracte i del perfil de la persona contractada). A més, el Consell Comarcal ofereix suport en la tramitació de la documentació necessària per a optar a les subvencions en la contractació.

En el cas de la contractació de persones amb discapacitat, des del Consell Comarcal es posa a disposició de l’empresa la possibilitat de realitzar Treball amb Suport (TAS) de forma totalment gratuïta. El TAS és una metodologia de treball orientada al suport de persones amb discapacitat intel·lectual i/o problemes de salut mental, així com a altres persones que puguin necessitar un suport addicional per poder iniciar i mantenir amb èxit una feina. Així doncs, el Treball amb Suport és una eina que es posa a disposició de la persona contractada i de l’empresa per garantir que la persona podrà aprendre i treballar com qualsevol altra persona en el seu entorn laboral. El Treball amb Suport el realitza la preparadora laboral del Consell Comarcal, que prèviament coneix i ha treballat amb la persona contractada durant tot el seu itinerari d’inserció laboral,

QUÈ OFEREIX A LA PERSONA PARTICIPANT

El Talents en Potència ofereix a la persona participant la possibilitat de tenir un assessorament personalitzat i un acompanyament acurat en el seu procés de recerca de feina per part d'un professional especialitzat en l'orientació i la inserció laboral. A més, la possibilitat de fer pràctiques dóna la possibilitat de donar a conèixer la pròpia candidatura en empreses que poden tenir necessitat de contractació. 

Què cal fer per participar al projecte?

Hi ha temps de participar en el programa fins el dia 31 de desembre de 2021.

Les persones que hi vulguin participar han d’adreçar-se als Serveis Socials del seu municipi o al seu Servei Local d’Ocupació de referència, per tal que els i les tècniques municipals puguin derivar la seva candidatura a les tècniques del projecte.

En el cas de les empreses, cal que contacteu amb nosaltres a través dels telèfons i/o correu electrònic que trobareu a continuació:

 

Informació d'interès per als ajuntaments: